An Nou Fericit tuturor, cu belșug de sănătate, prosperitate și copii fericiți!

Motivați de realizările obținute de-a lungul celor 25 de ani de activitate și în special, de nevoile actuale ale comunității, vom continua programele de inters comunitar și național, destinate copiilor, tinerilor dezinstituționalizați și familiilor aflate în dificultate, prin:

1. Continuarea campaniei ”Vrem o Românie fără orfani”, activități și servicii specifice adopției naționale;

- identificarea celor mai potrivite persoane/familii care doresc să adopte un copil, pregătirea acestora pentru obținerea Atestatului de persoană/familie aptă să adopte un copil, prin participarea la cursul de asumare a rolului de părinte în cunoștință de cauză și evaluarea psiho-socială ( timp de 90 de zile),
- pregătirea dosarului pentru obținerea Atestatului de persoană/familie aptă să adopte un copil, înregistrarea dosarului la DGASPC Brașov și la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției (Registrul Național al Adopțiilor),
- activități de spirijin pre și post adopție, la nevoie.

2. Activități de Sprijin și Consiliere pentru părinți și copii, prin participarea solicitanților la programul educațional ”Școala părinților”, ședințe de consiliere psihologică individuală și de grup, terapii scurte, oferire de donații.

3. Activități dedicate tinerilor dezinstituționalizați aflați în vulnerabilitate (identificare adăpost, medic de familie, loc de muncă, consiliere psihologică și juridică, donații).

4. Activități de prevenire a sarcinilor nedorite, prin sesiuni de informare privind metodele de contracepție și planing familial; sprijin oferit tinerelor purtătoare de sarcină nedorită.

5. Bucuria darurilor, oferite de Moș Nicolae copiilor și tinerilor cu dizabilități, eveniment organizat în parteneriat cu Biserica Baptistă Maghiară Brașov și Fundația britanică Mission to Europe.

6. Sărbătoarea copiilor adoptați, eveniment organizat în parteneriat cu DGASPC Brașov, în data de 17 decembrie 2022.

7. Dezvoltarea rețelei de voluntariat, în parteneriat cu Universitatea Transilvania și Spiru Haret Brașov, AIESC Brașov, Platforma Voluntariat Bv, ONG-uri locale și naționale.

8. Oportunități de practică studențească în parteneriat cu Universitatea Transilvania și Spiru Haret Brașov.

9. Identificare sponsori, implementarea Proiectului ”Valentin”.
 
 

Catharsis, transparență și loialitate!
Monitorul Oficial al României, 13.07.2022
 
 

Gala Catharsis 25 de ani

 

Centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii


Școala părinților

 

Programe şi proiecte derulate

  bullet   în anul 2022
  bullet   în anul 2021
  bullet   în anul 2020
  bullet   în anul 2019
  bullet   în anul 2018
  bullet   în anul 2017
  bullet   în anul 2016
  bullet   în anul 2015
  bullet   în anul 2014
  bullet   în anul 2013
  bullet   în anul 2012
  bullet   în anul 2008-2012
  bullet   în anul 2007
  bullet   în anul 2004-2006
  bullet   în anul 2002-2003
  bullet   în anul 2001-2002
  bullet   în anul 2001
  bullet   în anul 2000-2001
  bullet   în anul 1999
  bullet   în anul 1998
  bullet   în anul 1997
  bullet   în anul 1996
 
 

Programe și proiecte în derulare

 

Suntem acreditați pentru a furniza activități și servicii în domeniul adopției, după cum urmează:

  • Informarea persoanelor/familiilor care își exprimă intenția de a adopta, cu privire la documentația necesară, la demersurile și durata procedurii adopției interne.
  • Evaluarea persoanelor/familiilor care doresc să adopte, în vederea obținerii Atestatului de persoană/familie aptă să adopte un copil.
  • Cursuri de pregătire a adoptatorilor pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte. Cursul se desfășoară timp de trei săptămâni, în fiecare zi de sâmbătă între orele 10:00 – 14:00, la sediul Asociației Catharsis. Cursul este organizat în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Nu percepem taxe de participare.
  • Informarea și consilierea adoptatorilor cu privire la demersurile legale necesare dezvăluirii, în condițiile legii, a identității părinților firești ai copilului și după caz, necesare contactării acestora și/sau a rudelor biologice de către copil.
  • Activități post adopție prevăzute de lege: informare și consiliere pentru părinți și copii, cursuri pentru dezvoltarea capacităților parentale, grupuri de suport pentru părinți și copii, sprijinirea adoptatorilor în vederea informării copilului cu privire la adopția.
  • Activități de informare și promovare a adopției.