Beneficiari

TOTAL BENEFICIARI, COPII ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE :

Peste 400 copii, abandonaţi în centrele de plasament, au fost dezinstituţionalizaţi şi reintegraţi în familia naturală / lărgită, de asistent maternal profesionist/adoptivă:
   bullet 512 familii numeroase, aflate în dificultate sau situaţie de risc, marginalizate;
   bullet 407 familii monoparentale;
   bullet 205 copii/adolescenţi cu boli incurabile;
   bullet 197 persoane vârstnice în dificultate;
   bullet 106 asistenţi maternali profesionişti;
   bullet 46 tineri care au părăsit sistemul de protecţie la împlinirea vârstei de 18 ani;
   bullet 40 copii/tineri/adulţi cu dizabilităţi loco-motorii;
   bullet 35 adolescente cu sarcină nedorită;
   bullet 35 copii nedoriţi... au venit pe lume, au fost integraţi în familia naturală/lărgită.

Proiecte de viitor

1. Proiect comunitar: "Realizarea unui Centru de tranzit pentru tinerii care părăsesc centrele de plasament la împlinirea vârstei de 18 ani".
2. Proiect european: "Tineri în acţiune, tineri pentru tineri".
 
 

Catharsis, transparență și loialitate!
Monitorul Oficial al României, 13.07.2022
 
 

Gala Catharsis 25 de ani

 

Centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii


Școala părinților

 

Programe şi proiecte derulate

  bullet   în anul 2024
  bullet   în anul 2023
  bullet   în anul 2022
  bullet   în anul 2021
  bullet   în anul 2020
  bullet   în anul 2019
  bullet   în anul 2018
  bullet   în anul 2017
  bullet   în anul 2016
  bullet   în anul 2015
  bullet   în anul 2014
  bullet   în anul 2013
  bullet   în anul 2012
  bullet   în anul 2008-2012
  bullet   în anul 2007
  bullet   în anul 2004-2006
  bullet   în anul 2002-2003
  bullet   în anul 2001-2002
  bullet   în anul 2001
  bullet   în anul 2000-2001
  bullet   în anul 1999
  bullet   în anul 1998
  bullet   în anul 1997
  bullet   în anul 1996
 
 

Programe și proiecte în derulare

 

Suntem acreditați pentru a furniza activități și servicii în domeniul adopției, după cum urmează:

  • Informarea persoanelor/familiilor care își exprimă intenția de a adopta, cu privire la documentația necesară, la demersurile și durata procedurii adopției interne.
  • Evaluarea persoanelor/familiilor care doresc să adopte, în vederea obținerii Atestatului de persoană/familie aptă să adopte un copil.
  • Cursuri de pregătire a adoptatorilor pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte. Cursul se desfășoară timp de trei săptămâni, în fiecare zi de sâmbătă între orele 10:00 – 14:00, la sediul Asociației Catharsis. Cursul este organizat în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Nu percepem taxe de participare.
  • Informarea și consilierea adoptatorilor cu privire la demersurile legale necesare dezvăluirii, în condițiile legii, a identității părinților firești ai copilului și după caz, necesare contactării acestora și/sau a rudelor biologice de către copil.
  • Activități post adopție prevăzute de lege: informare și consiliere pentru părinți și copii, cursuri pentru dezvoltarea capacităților parentale, grupuri de suport pentru părinți și copii, sprijinirea adoptatorilor în vederea informării copilului cu privire la adopția.
  • Activități de informare și promovare a adopției.