Școala părinților

Începând din ianuarie anul curent, Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii, din cadrul Asociaţiei Catharsis Braşov, organizează bilunar programe de sprijin şi educaţie parentală pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor parentale.

Echipa de specialişti a Centrului va realiza evaluarea iniţială a solicitanţilor, părinţi sau viitori părinţi, în maxim trei zile de la primirea solicitării şi va elabora un plan personalizat de consiliere în maxim cinci zile de la realizarea evaluării. Programele oferite în cadrul Centrului garantează îmbunătăţirea competenţelor parentale necesare pentru a face faţă cerinţelor de dezvoltare a copiilor lor.

Programele se vor desfăşura lunar, în ultima zi de sâmbătă, între orele 11 -13:00, pe baza unor tematici elaborate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în funcţie de nevoile identificate.

Pentru informaţii, puteţi apela zilnic la 0268.324.888, între orele 10-16:00. Dacă doriți un răspuns la anumite întrebări şi soluţii pentru cele mai multe dintre frământările dumneavoastră, căutaţi-ne !

"Cine suntem noi, Cum putem comunica mai bine cu copilul nostru?" ar putea să fie primele întrebări care vor primi imediat răspuns. Analizându-vă, punctele forte dar şi cele slabe, veţi constata, că pentru orice problemă, există o soluție.

 
 

Catharsis, transparență și loialitate!
Monitorul Oficial al României, 13.07.2022
 
 

Gala Catharsis 25 de ani

 

Centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii


Școala părinților

 

Programe şi proiecte derulate

  bullet   în anul 2024
  bullet   în anul 2023
  bullet   în anul 2022
  bullet   în anul 2021
  bullet   în anul 2020
  bullet   în anul 2019
  bullet   în anul 2018
  bullet   în anul 2017
  bullet   în anul 2016
  bullet   în anul 2015
  bullet   în anul 2014
  bullet   în anul 2013
  bullet   în anul 2012
  bullet   în anul 2008-2012
  bullet   în anul 2007
  bullet   în anul 2004-2006
  bullet   în anul 2002-2003
  bullet   în anul 2001-2002
  bullet   în anul 2001
  bullet   în anul 2000-2001
  bullet   în anul 1999
  bullet   în anul 1998
  bullet   în anul 1997
  bullet   în anul 1996
 
 

Programe și proiecte în derulare

 

Suntem acreditați pentru a furniza activități și servicii în domeniul adopției, după cum urmează:

  • Informarea persoanelor/familiilor care își exprimă intenția de a adopta, cu privire la documentația necesară, la demersurile și durata procedurii adopției interne.
  • Evaluarea persoanelor/familiilor care doresc să adopte, în vederea obținerii Atestatului de persoană/familie aptă să adopte un copil.
  • Cursuri de pregătire a adoptatorilor pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte. Cursul se desfășoară timp de trei săptămâni, în fiecare zi de sâmbătă între orele 10:00 – 14:00, la sediul Asociației Catharsis. Cursul este organizat în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Nu percepem taxe de participare.
  • Informarea și consilierea adoptatorilor cu privire la demersurile legale necesare dezvăluirii, în condițiile legii, a identității părinților firești ai copilului și după caz, necesare contactării acestora și/sau a rudelor biologice de către copil.
  • Activități post adopție prevăzute de lege: informare și consiliere pentru părinți și copii, cursuri pentru dezvoltarea capacităților parentale, grupuri de suport pentru părinți și copii, sprijinirea adoptatorilor în vederea informării copilului cu privire la adopția.
  • Activități de informare și promovare a adopției.