2020, La mulți ani!
Aniversare "Catharsis 25 ani" – 5 decembrie 2020, Q Events Center Brașov

ISTORICUL ASOCIAȚIEI

Asociația Catharsis Brașov a fost înfiinţată la data de 17 ianuarie 1996 în baza Legii nr. 21/1924, a Decretului nr. 31/1954 și a Legeii nr. 77/1994. Actul de constituire a Asociației Catharsis a fost semnat de 26 de personalități, elită brașoveană, printre care: șase psihologi, patru medici, patru profesori universitari, doi asistenţi sociali, doi avocaţi, doi electronişti, doi studenţi, un antropolog, un sociolog, un artist plastic și un preot. Cei 26 de membri fondatori au fost și primii voluntari ai asociației. Împreună am identifcat problemele cu care se confruntă comunitatea, printre care: sărăcia, lipsa de educație, numărul foarte mare al copiilor aflați în risc de abandon, numărul foarte mare de copii abandonați/instituționalizați în case de copii, numărul mare al tinerilor care, fiind dați afară din casele de copii, au devenit oamenii străzii. În același timp, în procesul de identificare a problemelor comunității, am constatat existența multor copii nevăzători, izolați, care nu frecventau nicio formă de învățământ, precum și copii cu boli incurabile. Problemele cu care se confruntau copiii și părinții lor, au devenit obiectivele de bază ale Asociației, programe și proiecte de interes comunitar și național.

1. PREVENIREA ABANDONULUI PRENATAL, FAMILIAL ȘI ȘCOLAR - program de interes național
1.1. CONTRACEPȚIE ȘI PLANNING FAMILIAL

Serviciile oferite în cadrul acestui program, consiliere psihologică şi medicală; instrumentarea tinerilor cu tehnici şi metode preventive pentru evitarea sarcinilor nedorite, a avortului și a abandonării copiilor nou-născuţi, au avut ca scop creşterea receptivităţii tinerilor faţă de conduitele preventive în sexualitate.

Peste 57 de tineri cu vârstă cuprinsă între 16-24 ani, studenţi şi elevi, au participat la cursurile organizate de asociaţie, pe teme de educaţie sexuală, sănătatea reproducerii, mijloace de contracepţie. Participanții la cursuri au primit materiale contraceptive.

Eficiența cursurilor se regăsește în salvarea unui număr mare de sarcini nedorite, monitorizarea sarcinii, asigurarea asistenței medicale de specialitate pe durata gravidanței și integrarea mamei și a nou-născutului în familia biologică. Mamele minore au fost susținute pentru continuarea studiilor școlare. Creșterea și îngrijirea copilului au fost monitorizate permanent.

Programul a fost susţinut financiar de Fundaţia americană "Hope Cottage" din Dallas, Texas.

1.2. ADOPȚIE LA DISTANȚĂ

Scopul acestui program a fost îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale copiilor aflați în risc de abandon familial și școlar, ale copiilor cu nevoi speciale și ale familiilor aflate în dificultate, risc de marginalizare. Acest program a fost susținut timp de 25 de ani de partenerii străini: Fundațiile Hope Cottage și Hearts Across Romania din Dallas SUA și Asociațiile Il Conventino și Oikos din Bergamo Italia. Cu susținerea partenerilor americani și italieni, am implementat programul "Adopție la distanță" – program susținut financiar de familii altruiste din America și Italia. Copiii aflați în evidențele Asociației, ca fiind în iminent pericol de abandon, au fost "adoptați la distanță", adică au crescut în familiile biologice, cu suport financiar asigurat lunar de către familiile din străinătate, până la finalizarea studiilor, unii ca elevi, alții ca studenți.

Copiii – beneficiari ai acestui program, peste 3000, nu s-au cunoscut niciodată cu binefăcătorii lor din America și Italia. În schimb, au fost vizitați acasă, periodic, de către reprezentanții ONG-urilor partenere, veniți la Brașov, ca voluntari. Cu ocazia Sărbătorilor de Paște și Crăciun, copiii trimiteau familiilor "adoptive" scrisori de mulțumire, fotografii cu familiile lor și justificarea sponsorizării. În timp, între copiii beneficiari și familiile binefăcătoare s-a dezvoltat o frumoasă relație de prietenie, o puternică legătură afectivă. În prezent, copiii beneficiari ai acestui program, deveniți adulți, mențin legătura cu familiile binefăcătoare pe rețelele de socializare. Programul continuă.

2. REDUCEREA NUMĂRULUI DE COPII INSTITUŢIONALIZAŢI a fost posibilă prin încurajarea alternativelor de tip familial: reintegrarea în familia naturală, plasament la asistent maternal profesionist sau familie de plasament, adopție.

2.1. FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA PRIMEI REȚELE DE ASISTENȚI MATERNALI PROFESIONIȘTI ÎN ROMÂNIA

 • Împreună cu partenerul american, Fundația Hope Cottage Dallas, am pus bazele proiectului de interes național "Foster family – asistent maternal profesionist".

  Se întâmpla în anul 1998, când politicile sociale erau eficiente și vizau interesul superior al copilului. În conformitate cu legislația în vigoare, copiii au fost încredințați familiei de asistent maternal profesionist pentru o perioadă de șase luni. În primele două luni, se încerca reintegrarea în familia biologică sau extinsă. Dacă acest lucru nu era posibil, în următoarele două luni se încerca identificarea unei familii de adopție națională. Dacă nu se putea identifica o familie de adopție națională, în următoarele două luni se încerca identificarea unei familii de adopție internațională, prin intermediul OPA - Organisme Private Acreditate în România. Copiii rămâneau foarte puțin timp în asistență maternală, evitându-se astfel formarea unei legături de atașament între copil și membrii familiei asistentului maternal. A fost o perioadă benefică pentru copiii abandonați, eligibili la adopție. Pe măsură ce creștea numărul copiilor adoptați național/internațional, scădea numărul copiilor instituționalizați și creștea în același timp, numărul copiilor care erau încredințați în familiile de asistent maternal profesionist. A fost cea mai benefică perioadă pentru copiii încredințați asistenților maternali.

  Pentru formarea unei rețele de asistenți maternali profesioniști, am încheiat parteneriate cu DGASPC Brașov, Buzău, Covasna, Harghita, Prahova și împreună am organizat primele două training-uri la Brașov. Participanții la training-uri au fost asistenți sociali și psihologi din cadrul DGASPC-urilor partenere, iar formatorii au fost specialiști americani - profesori universitari specializați în domeniul psihologiei și asistenței sociale, activiști sociali. Întorși la locul de muncă, participanții la training-ul româno-american au organizat campanii de selecție, recrutare și pregătire a primilor asistenți maternali la nivel local. Noi, Asociația Catharsis am organizat prima campanie de selecție a persoanelor care doreau să devină asistenți maternali. Am primit 300 de cereri, dintre care echipa de evaluare alcătuită din psihologi, asistenți sociali și juriști a selecționat doar 32 de persoane. Primii asistenți maternali din România au fost angajați de Asociația Catharsis Brașov: 16 la Brașov, 8 la Covasna și 8 la Miercurea Ciuc. Astfel, am reușit să implementăm pentru prima dată în România programul american "Foster family" și evident, am reușit la nivel național, să reducem considerabil numărul copiilor instituționalizați de când au venit pe lume.

  Păstrăm și astăzi relația cu primii asistenții maternali, cu copiii care le-au fost încredințați, o bună parte dintre ei, adoptați prin intermediul Asociației Catharsis în țară și în străinătate.

  Scopul proiectului a fost atins, dar începând din iunie 2004, când Legea adopției a fost schimbată peste noapte, am asistat neputincioși la blocarea copiilor în familiile asistenților maternali. Dacă până atunci, copiii rămâneau doar 6 luni în familia asistentului maternal, din ianuarie 2005, când a intrat în vigoare noua Lege a adopției, perioada încredințării copiilor la familiile de asistenți maternali s-a prelungit, în cele mai multe cazuri, până la împlinirea vârstei de 18 ani. Din acest motiv, a scăzut numărul copiilor adoptați și a crescut halucinant numărul copiilor abandonați. Și mai grav este faptul, că asistenții maternali au fost obligați să primească mai mulți copii de diferite vârste, cu un minim suport financiar, motiv pentru care unii au renunțat, alții s-au pensionat. Drept urmare, copiii au fost reinstituționalizați în centre de plasament.

  Serviciile sociale publice au intrat în incapacitatea gestionării situației create. Creșterea numărului de copii abandonați și reducerea numărului de asistenți maternali a determinat scoaterea copiilor care au împlinit vârsta de 7 ani, din familiile asistenților maternali și instituționalizarea lor în centre de plasament, ceea ce înseamnă abuz emoțional cu efecte nefaste pe toată viața, regres intelectual, traume psihice nevindecabile pentru acești copii. În loc să fie dați în adopție internațională, copiii au fost condamnați definitiv la o viață fără familie, rămânând până la vârsta de 18 ani în centre de plasament. După părăsirea sistemului, cei mai mulți, afectați psihic de frustrările și constrângerile din copilărie, traumatizați, se întorc în sistem, de data aceasta, ca adulți asistați social. Dezavantaj, statul român, obligat să le asigure existența pe toată viața.

  2.2. ADOPȚIA NAȚIONALĂ/INTERNAȚIONALĂ – proiect de interes național

  Pentru copiii abandonați, fără posibilitatea integrării în familia biologică, am inițiat programul de interes național "O familie pentru fiecare copil abandonat". Legislația în vigoare fiind favorabilă, am reușit să finalizăm dosarele de adopție ale copiilor repartizați Asociației Catharsis de către Comitetul Român pentru Adopții, oferind atât familii de adopție națională copiilor mai mici, cât și familii de adopție internațională, copiilor de etnie romă, cu dizabilități, cu probleme de sănătate, cărora medicii din România nu le dădeau nici măcar șansa la viață. Rapoartele de monitorizare ale copiilor adoptați, fie național, fie internațional, însoțite de fotografii cu copiii și părinții adoptatori, sunt o dovadă indubitabilă a faptului că adopția este unica șansă a acestor copii de a crește și de a se dezvolta într-o familie proprie și permanentă, a copiilor separați definitiv de părinți.

  Dacă în anul 2004, când a fost schimbată Legea adopției, numărul copiilor abandonați era de 44.000, în 2010, numărul acestora a crescut la 70.000. Scăderea bruscă a numărului de copii adoptați ne-a determinat să organizăm dezbateri publice pe tema "Legea adopției", în parteneriat cu DGASPC-urile din țară și ONG-urile acreditate pentru a desfășura activități în domeniul adopției. Concluziile desprinse au scos în evidență nevoia de modificare a articolelor care îngreunează adopția națională și fac imposibilă adopția internațională. Aceleași concluzii au stat la baza campaniei "Vrem o Românie fără orfani".

  2.3. CURSURI PENTRU ASUMARE ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ A ROLULUI DE PĂRINTE ADOPTIV

  De-a lungul anilor am identificat cele mai potrivite familii/persoane dornice să devină părinți, români din țară și străinătate. Specialiștii asociației le-au oferit informații despre procedura adopției. Persoanele care au dorit să obțină Atestatul de familie aptă să adopte un copil au depus dosarul cu actele necesare, au fost evaluați din punct de vedere social și psihologic, au participat la cursuri de pregătire pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte adoptiv și au primit Atestatul, după care, au fost înregistrați în Registrul Național pentru Adopții.

  În cadrul cursului, viitorii părinți au fost informații despre problematica copilului abandonat, motivele abandonului familial, drepturile și obligațiile adoptatului și adoptatorului, dezvăluirea adopției.

  Cursurile au fost organizate în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, fără a se percepe taxe. Ne mândrim cu numărul foarte mare al familiilor care ne-au solicitat sprijin pentru adopție, peste 1000 și evident, suntem mândri de numărul copiilor adoptați (peste 500). Am reușit să schimbăm destine și mentalități și ne bucurăm de faptul că în ultimii ani familiile atestate au acceptat să adopte de pe lista copiilor cu profil greu adoptabili. Misiunea Asociației de a schimba mentalitatea, s-a împlinit.

  Cursurile au fost susținute de Compania Schaeffler Romania, Campack SRL Brașov, SC Bamarec SRL Brașov, SC B&F Class Expert SRL Brașov.

  2.4. SCOALA PĂRINȚILOR este un program educațional oferit lunar părinților/familiilor care se confruntă cu probleme greu de gestionat.

  Programul se desfășoară în cadrul Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii aflați în evidențele Asociaţiei Catharsis Braşov. Beneficiarii programului sunt tinerele purtătoare de sarcină nedorită, părinții copiilor diagnosticați cu ADHD sau cu dificultăți de vedere și părinții adoptatori. Programul educațional este susținut financiar de SC Campack SRL Brașov, precum și de familiile Claudia & Viorel Tătuc - Bruxelles, Irma & Sergiu Lupșa - Germania, Elena Gros - Brașov, Bianca Bălteanu - Brașov, Roxana & Bogdan Morariu - Brașov, persoane fizice.

  3. INTEGRAREA TINERILOR DEZINSTITUȚIONALIZAȚI prin consiliere psihologică, juridică, sprijin pentru finalizarea cursurilor școlare, obținerea actelor de identitate, a unui certificat de calificare, pregătirea CV-urilor, identificarea unui loc de muncă, adăpost, medic de familie, burse școlare, donații (ochelari de vedere, îmbrăcăminte, încălțăminte, cărți, rucsacuri, alimente, produse de igienă personală).

  4. FORMAREA GÂNDIRII POZITIVE ŞI A SENTIMENTELOR DE SOLIDARITATE UMANĂ s-a realizat prin angrenarea beneficiarilor și a voluntarilor în elaborarea programelor și proiectelor, prin transparența activităților, prin iniţierea şi dezvoltarea unor parteneriate interne şi externe, prin colaborarea cu instituţiile şi autorităţile publice, cu ONG-urile interne şi internaționale, care sunt acreditate pentru a desfășura activități în domeniul protecției copilului abandonat şi al asistenţei sociale.

  5. VREM O ROMÂNIE FĂRĂ ORFANI – campanie pentru modificarea Legii adopției
  În cadrul campaniei lansate la data de 1 Iunie 2010, împreună cu echipe formate din tineri dezinstituționalizați și familii de asistenți maternali, am strâns peste 90.000 de semnături de la cetățenii români cu drept de vot, care și-au exprimat în scris acordul pentru modificarea Legii adopției. Tabelele cu semnături, însoțite de un proiect de modificare a Legii adopției, scrisori trimise de tineri adoptați internațional, argumente și motive, au fost prezentate Comisiei pentru Drepturile Omului din Camera Deputaților, la data de 1 septembrie 2010. Proiectul Asociației, agreat și îmbunătățit de specialiștii DGASPC-urilor și ai ONG-urilor românești care desfășoară activități în domeniul promovării și respectării drepturilor copilului, apreciat în dezbaterile publice organizate la Brașov în iunie 2010, ianuarie 2011, martie și noiembrie 2012, a atras atenția unui senator PNL din Brașov. Am organizat împreună, în aprilie 2013, prima dezbatere pe tema adopției în Parlament. Participanții la dezbatere au apreciat proiectul asociației și au propus organizarea unui grup de lucru pentru redactarea finală a proiectului și prezentarea acestuia într-o întâlnire la Brașov, programată pentru luna mai 2013. Proiectul, însușit de senatorul brașovean, a devenit prima inițiativă legislativă de modificare a Legii adopției. Întrucât, propunerea legislativă a fost respinsă de Guvern în septembrie 2013 și de Senat în noiembrie 2013, noi am luat-o de la capăt.

  În februarie 2014 am sesizat Guvernul, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice despre neconcordanța dintre Legea adopției și Convenția de la Haga, la care România este Stat Parte. În 20 noiembrie 2014 am organizat un meeting în Piața Victoriei și am înaintat, același proiect de lege, Ministerului Muncii.

  În martie 2015, am organizat o conferință internațională pe tema adopției, la Brașov, cu participarea a patru tineri adoptați internațional (America, Canada, Noua Zealandă) și tineri brașoveni dezinstituționalizați, în risc de excluziune socială. Concluziile au fost trimise autorităților centrale, Primului Ministru și Președintelui României.

  În aprilie 2016, am organizat al doilea miting în Piața Victoriei, la propunerea tinerilor dezinstituționalizați. Mediatizarea evenimentului a atras atenția Ministrului Muncii, aducându-l în mijlocul protestatarilor. I-am înmânat același proiect și legea a fost modificată imediat. De data aceasta, pentru prima dată, Legea adopției oferea o șansă copiilor cu profil greu adoptabili din cauza dizabilităților, etniei, vârstei. De atunci, până în prezent, mulți copii din această categorie au avut noroc de părinți adoptivi. Însă, pentru că și de data aceasta articolul privind adopția internațională a rămas neatins, am apelat la Grupul Parlamentar PSD Brașov, în aprilie 2018. Le-am prezentat același proiect, aceleași motivații și aceleași argumente. Au promis că se implică. Proiectul, preluat de Ministerul Muncii în mai 2018, a fost aprobat de Guvern în septembrie 2018 și aprobat în Senat în 28 noiembrie 2018. De atunci, se află în procedură parlamentară la Camera Deputaților. În ianuarie 2019, am sesizat Guvernul și Președintele Camerei Deputaților. Răspunsul nu a venit încă, motiv pentru care Campania continuă.

  Următoarea Dezbatere publică este programată pe data de 19 iunie 2020. De data aceasta, partenerii noștri fiind parlamentarii și europarlamentarii de Brașov, factori de decizie.

  Pentru eficiența acestei dezbateri, în data de 10 martie am depus, cu număr de înregistrare la sediul organizațiilor județene de partid, invitația, motivele și argumentele pentru care solicităm sprijin politic, ultimele date statistice furnizate de Ministerul Muncii, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, programul focus-grupurilor organizate la sediul Asociației Catharsis cu tinerii dezinstituționalizați, marginalizați, excluși social după părăsirea centrului de plasament. Întrucât, din cauza pandemiei de COVID-19, propunerea noastră adresată parlamentarilor, de a vizita copiii din centrele de plasament și de a participa la focus-grupurile organizate la sediul Asociației Catharsis, nu se mai poate concretiza, am decis să le trimitem parlamentarilor de Brașov, link-urile cu emisiuni realizate de televiziunile centrale cu și despre copii abandonați:

  "Vreau și eu părinții mei" – realizator Paula Herlo, ProTV https://stirileprotv.ro/campanii/vreau-si-eu-parintii-mei/astazi-la-stirile-protv-de-la-ora-19-00-cat-de-complicate-sunt-procedurile-de-adoptie-in-romania.html "Reportajele Telejurnalului" - realizator Camelia Csiki, TVR1 http://stiri.tvr.ro/#view "Pradă sistemului" și "Pierduți în sistem"- realizator Carmen Avram, Antena3. http://inpremiera.antena3.ro/reportaje/pierduti-in-sistem-259.html http://inpremiera.antena3.ro/reportaje/prada-sistemului-280.htm "Asta-i România" – realizator Sebastian Secan, Kanal D https://www.kanald.ro/dupa-o-adolescenta-de-cosmar-in-romania-viata-i-s-a-schimbat-cand-a-fost-adoptata-in-america-momentul-in-care-isi-revede-mama-dupa-12-ani-te-va-lasa-in-lacrimi-16794932

  6. SOCIALIZAREA, EDUCAREA ȘI PREGĂTIREA COPIILOR CU HANDICAP PENTRU INTEGRARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ

  6.1. ZÂMBEȘTE, SUNT LÂNGĂ TINE – proiect comunitar dedicat copiilor nevăzători, semivăzători și cu alte boli asociate.
  Cu susținere financiară oferită de General Electric Money Bank - Hannovra, Germania; General Electric Money Bank - Praga, Cehia; Nyrt Bank - Budapesta Ungaria, am reușit să construim un centru de zi pentru copii nevăzători, semivăzători și cu boli asociate, unic în România până în prezent. Centrul a fost construit în parteneriat cu Primăria Brașov, care ne-a oferit terenul pentru construcție.

  Evidențiem numărul impresionant al persoanelor fizice și juridice care s-au implicat în acest proiect de mare anvergură:

  Fundaţiile americane "Hope Cottage" şi "Hearts Across Romania" au susţinut cheltuielile pentru dotarea centrului cu mobilier.

  "Domus Flex" SRL România a donat saltele pentru dormitoare şi sala de gimnastică.

  "Schaeffler" România SRL a donat mocheta, aparate de radio player pentru toate sălile de clasă, aspiratoare, bandă jogging, mobilier pentru sala de recepţie, sprijin financiar pentru lecțiile de pictură .

  "Launie" SRL România a realizat şi a donat panouri cu "Scrierea în alfabetul Braille", pentru toate sălile de clasă.

  Vodafone Romania S.A. - sucursala Braşov a donat 10 telefoane mobile. Cluburile americane "Friendship Force International" din Dallas si Sacramento și Asociația Nevăzătorilor din Bolzano au donat 18 calculatoare cu voce sintetică.

  Asociaţiile italiene Il Conventino Bergamo, Oasi dell'Accoglienza Fano, Apostolatul Nevăzătorilor Bolzano, Asociaţia Nevăzătorilor Catania, Asociaţia Nevăzătorilor Lecce, Asociaţia Circolo Ghinelli Bologna, Asociaţia franceză Amitie au donat: 50 abecedare Braille; 50 tabliţe; 50 puntatoare; 50 kg hârtie pentru scris; 50 bastoane albe; 10 bastoane telescopice; 50 ceasuri de mână vorbitoare; 10 mingi sonore; 6 maşini dactilo-braille; 2 termometre de corp şi de cameră, vorbitoare; o tablă electrică de scris cu cariocă; 2 jocuri de şah; DVD-uri şi casete cu muzică pentru copii, poveşti în limba italiană despre copii nevăzători; jocuri pentru formarea şi dezvoltarea abilităţlor senzoriale; globul pământesc în relief.

  În parteneriat cu Universitatea Babeș Bolyai, Facultatea de Psihopedagogie specială și Asociația Nevăzătorilor Lecce, Italia am asigurat pregătirea și formarea angajaților, psihopedagogi, prin traininguri organizate la Brașov, Cluj-Napoca și Lecce, Italia. Cursurile au fost sponsorizate de Fundaţia olandeză "Forum" Amsterdam.

  Rezultatele obținute au fost pe măsura așteptărilor tuturor partenerilor care au investit în educația copiilor nevăzători. Copiii nevăzători care au frecventat centrul au avut șansa să iasă din monotonie și izolare, să socializeze, să își dezvolte capacitatea de orientare în spații interioare și exterioare, să învețe să scrie și să citească în alfabetul Braille, să navigheze pe internet folosind calculatorul cu voce sintetică, să participe la activități educative și recreative în centru, cât și în afara centrului, fiind permanent supravegheați și îndrumați de personal specializat. Amintim în acest context, cea mai emoționantă și mai complexă activitate extrașcolară. Este vorba despre o excursie oferită copiilor nevăzători, părinților și educatorilor de către partenerul nostru tradițional, Asociația Oasi dellAcoglienza Fano, Italia. Călătoria, participarea la activități internaționale, vizitarea Republicii San Marino și a orașului Budapesta, cazarea la hotel, baia în Marea Adriatică, interacțiunea cu copii de vârsta lor din Italia și din alte țări, rămân pentru copiii nevăzători cea mai frumoasă "aventură" din viața lor.

  Toți copiii care au frecventat Centrul de zi au fost integrați în învățământul de masă. În prezent, unul este student Anul II la Universitatea Transilvania Brașov, Facultatea de Psihologie. Altul este elev în clasa a XI-a la Seminarul Teologic Brașov. Doi sunt elevi în clasa a X-a de liceu (Brașov și Zărnești). Unii au absolvit 10 clase în cadrul Programului "A doua șansă" și fiecare frecventează școala din cartier. Obiectivele pentru care a fost creat centrul au fost atinse grație parteneriatului public-privat cu Consiliul Județean Brașov, care a asigurat cheltuielile necesare funcționării centrului.

  6.2. CENTRU PILOT DE RECUPERARE, SOCIALIZARE ȘI EDUCARE A COPIILOR CU HANDICAP SEVER, INSTITUȚIONALIZAȚI

  În parteneriat cu Fundația Sunshine Romania din Irlanda și Asociația SPAI din Italia, am achiziționat un imobil cu curte și grădină și l-am transformat într-un centru modern de recuperare, socializare și educare a copiilor cu handicap neuromotor. În parteneriat cu DGASPC Brașov am reușit să externăm copiii cu handicap neuromotor sever, dar cu potențial de recuperare, din mai multe centre de plasament. De la darea în folosință a acestui centru, 2001, până în prezent, am reușit să salvăm zeci de copii condamnați la pieire. Unii dintre acești copii sunt în prezent elevi la școli de prestigiu, alții deja lucrează.

  PROGRAME ÎN DERULARE

  „Vrem o Românie fără orfani" – campanie pentru schimbarea Legii adopției din temelii; încurajarea adopției naționale și internaționale.

  „Școala părinților" – programe educaționale oferite familiilor aflate în dificultate, în scopul prevenirii abandonului prenatal, familial și școlar.

  „Valentin" – proiect umanitar.

  Încheierea de parteneriate public–private și identificarea de noi sponsori – garanția sustenabilității programelor și proiectelor în derulare.

  Aniversarea a 25 de ani de activitate a Asociației Catharsis.  18.01 - 01.02.2020 - Curs pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte

  Cursul, organizat în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brașov, s-a desfășurat în perioada 18 ianuarie - 1 februarie 2020, în trei sesiuni, timp de trei săptămâni, în fiecare zi de sâmbătă, între orele 10:00 - 14:00.
  Participanții, zece familii de brașoveni, au avut șansa de a cunoaște în detaliu fiecare pas al procesului de adopție, motivele abandonului familial, problematica cu care se confruntă fiecare copil, drepturile copiilor adoptați și îndatoririle părinților adoptivi. Viitorii părinți adoptivi au învățat cum să gestioneze emoțiile, modalități de abordare a copilului adoptat, de facilitare a integrării copilului în noul mediu familial.
  Cele trei sesiuni au fost susținute de specialiști acreditați: Ioana Lepădatu - Doctor în psihologie, Maria Teherciu Vlădăreanu - psiholog clinician, Caty Roos - psiholog și mamă adoptivă, Silvia Tișcă - asistent social. În plus, în cadrul fiecărei sesiuni, au fost invitate familii care au adoptat și asistenți maternali, care au împărtășit viitorilor părinți cele mai semnificative momente din experiențele lor și împreună, "ne-am jucat" rolul preferat, în procedura de adopție.
  La finalul fiecărui curs, asistentul social întocmește o fișă de observație pentru fiecare familie, document care confirmă prezența la curs, modul de relaționare în cuplu, dar și cu ceilalți participanți la curs, gradul de implicare în identificarea celor mai potrivite soluții, frecvența interacțiunilor cu formatorul și cu ceilalți participanți. Fișele, însoțite de tabelul cu prezența familiilor și câteva fotografii făcute în cadrul fiecărei sesiuni, vor fi prezentate Biroului de Adopții din cadrul DGASPC Brașov, în vederea completării dosarului de adopție al fiecărei familii.

  Galerie foto  03.02 - 03.03.2020 - "Valentin" - proiect umanitar

  La doar 30 de zile de la achiziționarea noului dispozitiv medical (15 decembrie 2019), cea mai performantă proteză de coapsă de pe piața europeană (55.000 euro), Valentin si-a îmbunătățit considerabil mersul. Primul pas al Proiectului care-i poartă numele a fost realizat. În prezent, Valentin participă la sesiuni săptămânale de kinetoterapie. În februarie 2020 este programat la OrtoProfil Tg. Mureș pentru monitorizare, iar în 3 martie este programat pentru operația estetică și implant de păr. Sperăm, că acest al doilea pas din Proiectul umanitar "Valentin", să contribuie la împlinirea celui mai măreț vis... înfrumusețarea chipului...
  Cât privește al treilea pas din Proiectul "Valentin" - protezarea brațului amputat, continuăm campania pentru strângere de fonduri necesare achiziționării protezei. Mai avem nevoie de 20.000 de euro pentru a asigura costul integral - 87.000 euro (67.000 euro fiind deja donați de Cardiff Assurences Risques Divers Paris, Sucursala București).

  Galerie foto  04.03.2020, lansare eveniment: Dezbatere publică pe tema adopției - 10.04.2020

  La dezbatere au fost invitați: președinții partidelor politice din Brașov, parlamentarii și europarlamentarii de Brașov, tineri dezinstituționalizați aflați în risc de excluziune socială, familii atestate, reprezentanți ai autorităților centrale cu competențe în domeniul adopției.
  Invitația, agenda evenimentului, motivele și datele statistice de ultimă oră au fost trimise online. Ulterior, mapa dezbaterii a fost depusă și înregistrată la sediul partidelor politice din Brașov, de către un grup de voluntari.
  Însă, Starea de alertă instituită la nivel național ne-a am determinat să amânăm dezbaterea publică de trei ori: 8 mai, 19 iunie, 18 septembrie.  15.03 – 15.05.2020, implicare în activități umanitare

  Psihologii asociației au continuat să ofere telefonic consiliere psihologică. Asistentul social, prin intermediul voluntarilor Crucii Roșii Brașov, a oferit pachete cu alimente, lenjerii de pat și corp, fructe, dulciuri, jucării și sume de bani, unor tineri dezinstituționalizați, copii și familii foarte sărace. Suportul financiar a fost oferit de voluntari americani.  19.05.2020, reluarea activității cu persoanele și familiile care au solicitat sprijin în vederea obținerii Atestatului de persoană/familie aptă să adopte (șase cereri în timpul pandemiei)
  29.06.2020 – Bucurie de cinci ori

  Am finalizat astăzi primul dosar de adopţie naţională, lucrat în timp de pandemie, şi l-am depus la DGASPC Braşov. Cererea a fost depusă online pe data de 30 aprilie, de o familie care s-a întors anul trecut din America, special pentru a adopta un copil.
  Am finalizat astăzi primele două dosare de Reatestare, pentru două familii, al căror Atestat expiră în zilele următoare. Atestatul este valabil doar doi ani. Am depus dosarele la DGASPC Braşov. Oamenii nu renunță, deși așteptarea e greu de suportat. Sperăm, că doi copilași norocoși vor primi de la Moș Crăciun cel mai frumos dar.
  Am primit azi cea mai așteptată veste. O familie care a fost atestată de trei ori în ultimii 10 ani a ales o fetiță în vârsta de 12 ani de pe lista copiilor cu profil greu adoptabili. Iată, cum Oamenii aleși de Creator pot schimba Destine!
  Astăzi am început procedura de evaluare psihologică şi socială, cu alte două familii care doresc să adopte un copil.
  Cele cinci familii care au participat la ''Şcoala Părinţilor'', opt sesiuni, în perioada 30 mai - 30 iulie, se simt mai responsabile, mai bine pregătite pentru a gestiona conflictele apărute în familie, pentru armonizarea relației de cuplu și îmbunătăţirea calităţii vieţii de familie. Familia este Iubire. Este Mamă, este Tată, este Acasă. Este bucurie!


  Galerie foto  22.07.2020 – Publicarea Raportului de activitate/2019 în Monitorul Oficial al României

  Raportul anual de activitate al Asociației Catharsis Brașov pe anul 2019  27.07.2020 – Dezbatere publică pe tema adopției, reactualizare

  Evenimentul, sponsorizat de SIF Transilvania și Fundația americană Hearts Across Romania Dallas, va avea loc în data de 18 septembrie 2020, Aro Palace, sala Europa.
  Parteneri:
  • Asociația Vocea Copiilor Abandonați București
  • Asociația Consiliul Tinerilor Instituționalizați București
  • Media Brașov: Digi24 Brașov, Mix TV, Nova TV, RTT, Realitatea Brașov, Radio Brașov, Radio România Brașov
  07.08.2020 – Sesizare, privind neconcordanța dintre Legea adopției în vigoare și Constituția României, Noul Cod Civil, Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, Convenția asupra protecției copiilor și cooperării în materia adopției internaționale încheiată la Haga, Convenția europeană în materia adopției de copii încheiată la Strasbourg. Petiția a fost trimisă Guvernului, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție, Ministerului Justiției, Curții Constituționale a României.

  Petiție CCR  12.08.2020 - Solidaritatea, pe timp de pandemie, însemnă Omenie

  Bucurii pentru copii, în plină pandemie.
  Darurile oferite: jucării, albume, cărți, rechizite, jocuri, îmbrăcăminte și încălțăminte, au ajuns Acolo, la copiii dintr-un centru...
  Pentru bucuria dăruită, le mulțumim acestor oameni tineri, generoși, iubitori de bine și frumos: Emilia & Georgian Stoica! Deniza & Alexandra, voluntari la Crucea Roșie Brașov! Farmacistele de la Catena, Toamnei 1 Brașov!
  Adăugăm trei contracte de sponsorizare pe cazuri medicale:
  • Kron Tour SRL Brașov, manager general Sorin Dencescu, a donat impresionanta sumă de 3000 euro, unei persoane afectată de o boală necruţătoare...
  • Familia Mihai și Elena Bredurean a donat suma de 10.000 lei pentru o persoană tânără, bolnavă de leucemie ...
  • Familia Stratulat Maria, Gheorghe, Ioana și Sorin, puternic implicată în viaţa unui adolescent avandonat(cu brațul și piciorul stâng amputate în urma unui incendiu, a donat suma de 3000 lei, pentru a-i asigura săptămânal ședinţe de kinetoterapie.
  Fie, ca bucuria dăruită în vremuri de pandemie să se răsfrângă înzecit asupra binefăcătorilor! Faptele bune contează !
  "Binele făcut la nevoie ți-l răsplătește înzecit Dumnezeu când nici nu te gândești" - Mircea Eliade

  Galerie foto  18.09.2020 - Dezbatere publică pe tema adopției

  18.09.2020 - Dezbatere publică pe tema adopției Dezbaterea a avut un singur scop: deblocarea Legii adopției, Lege care zace de doi ani în sertare la Camera Deputaţilor, Lege care a fost votată în unanimitate de Senat, la data de 28.11.2018.

  Dezbaterea se adresa în exclusivitate parlamentarilor de Brașov, deputații: Daniel-Cătălin Zamfir – PSD, Gabriel Andronache – PNL, Izabella Agnes Ambrus – UDMR, Mara Mareș – PNL, Mihai Mohaci – PRO EUROPA, Mihai Valentin POPA – PRO EUROPA, Remus – Adrian Borza – PNL, Roxana Mînzatu – PSD, Tudor – Vlad Benga – USR, Viorel Chiriac – PSD și senatorii: Allen Coliban – USR, Gabriela Podașcă – Pro Romania, Marius-Alexandru Dunca – PSD, Ovidiu-Florin Orțan – PSD. Am vrut să-i întrebăm pe domnii deputați de Braşov, ce-au de gând cu această lege. Pentru a-i ajuta să înțeleagă scopul dezbaterii, le-am prezentat date statistice privind situația copiilor adoptați în perioada mandatului exercitat, 2016-2019:

  • la data de 31.12.2019 erau adoptabili doar 3.274 copii din totalul de 50.401 copii instituționalizați. Dintre aceștia, doar 1.259 au fost adoptați național și 22 internațional, deși existau 2.369 de familii atestate pentru adopție națională și 60 pentru adopție internațională.
  • la data de 31.12.2018 erau adoptabili doar 3.123 copii din totalul de peste 52.783 copii instituționalizați. Dintre aceștia, doar 1.222 au fost adoptați național și 41 internațional, deși existau 2335 de familii atestate pentru adopție națională și 57 pentru adopție internațională.
  • la data de 31.12.2017 erau adoptabili doar 3.257 din totalul de 55.302 copii instituționalizați. Dintre aceștia, doar 1.251 au fost adoptați național și 29 internațional, deși existau 2.652 de familii atestate pentru adopție națională și 41 pentru adopție internațională.
  • la data de 31.12.2016 erau adoptabili doar 2.716 din totalul de 56.866 copii instituționalizați. Dintre aceștia, doar 750 au fost adoptați național și 19 internațional, deși existau 1800 de familii atestate pentru adopție națională și 81 pentru adopție internațională.
  Dar, spre dezamăgirea noastră, doar doi dintre parlamentarii brașoveni invitați la dezbatere au fost interesați de tema abordată, respectiv, Allen Coliban – senator USR și Gabriel Andronache – deputat PNL.

  Absența de la dezbatere a parlamentarilor PSD, ALDE, UDMR, PRO România, care formează majoritatea în Parlament, dovedește încă o dată dezinteresul celor care decid viitorul copiilor lăsați în grija statului. Dovadă în acest sens, sunt chiar mărturiile celor 9 tineri dezinstituționalizați, participanți la Dezbatere: 3 din Brașov, 3 din București, 2 din Călărași, 1 din Constanța. Doar 3 dintre aceștia sunt realizați pe plan educațional și profesional. Legea adopției în vigoare le-a fost potrivnică, lor și celor peste 30.000 de tineri dezinstituționalizați, despre care vorbește studiul realizat de Asociația „Vocea Copiilor Abandonați” din București. Vișinel Bălan, Consilier parlamentar USR, prezent la dezbatere, a prezentat rezultatele studiului. Din cei 33.000 de tineri care au părăsit sistemul în ultimii 10 ani, 90% au intrat în dificultate. Pentru a supraviețui, unii au furat, au tâlhărit, ajungând în penitenciare, alții au fost racolați cu ușurință de rețelele de trafic de persoane sau de droguri, ajungând tot în penitenciare. Mulți din cei cu traume psihice au dezvoltat comportamente deviante și au ajuns în spitale de psihiatrie, iar cei mai „norocoși”, sunt beneficiari ai centrelor sociale pentru persoane fără adăpost, în loc să fie destine împlinite în familii de adopție. Concluzia, că acestor tineri li s-a încălcat dreptul fundamental la o familie de adopție, a fost susținută și de familia asistentului maternal Tiberiu Ambrus. Vorbitorul a plecat plângând de la microfon, în timp ce relata drama fetiței cu hipoacuzie bilaterală, pe care a crescut-o până la vârsta de 7 ani, care, deși a avut șansa la o familie de adopție națională, totuși, a ajuns într-un centru de plasament... La fel s-a întâmplat, povestea vorbitorul, și cu adolescenta pe care a crescut-o până la vârsta de 18 ani, deși la vârsta de 4 ani a avut șansa la o familie de adopție internațională. Ambele cazuri dovedesc încălcarea drepturilor copiilor separați definitiv de părinți, condamnați definitiv la o viață fără familie de Legea adopției în vigoare.

  Cele trei mame adoptive, participante la dezbatere, Sarah Smith din București care a adoptat 7 copii, Maria Emanuela Zaharia din Câmpina care a adoptat 3 fetițe și Mihaela Stănescu din Brașov care a adoptat 2 frați, au prezentat chinul „facerii” unui copil adoptat, greutățile întâmpinate în procedura adopției, problemele de sănătate ale copiilor cu profil greu adoptabili, problemele cu care se confruntă copiii pe care i-au adoptat, au amintit despre tendința de renunțare la adopție din cauza prelungirii perioadei de așteptare.

  Reprezentanții celor patru ONG-uri prezente la Dezbatere, „Vocea Copiilor Abandonați” din București, președinte Virgil Bălan, „Consiliul Tinerilor Instituționalizați” din București, președinte Andreas Novacovici, „Iubiți copiii” din Câmpina, președinte Maria Emanuela Zaharia, „Zâmbește Pentru Viitor” , președinte Rupi Gabor, au prezentat exemple, cazuri dramatice, copii abuzați emoțional, fizic și chiar sexual în perioada instituționalizării, copii cu dizabilități și boli incurabile, neglijați până la împlinirea vârstei de 18 ani în sistem, incapacitatea acestora de a se adapta la noile condiții de viață din cauza carențelor afective, a problemelor de sănătate, a dependenței de sistem și în special, a lipsei deprinderilor de viață independentă. Relevantă în acest sens, a fost intervenția senatorului USR, Vlad Alexandrescu, autorul cărții „COPIII LUI IROD. RAPORT moral asupra copiilor lăsați în grija statului”, care a concluzionat: „Copiii lui Irod nu sunt copiii nimănui, sunt copiii noștri”. Remarcăm asumarea responsabilității deblocării Legii adopției, de către parlamentarii USR.

  Participanții la dezbatere, în intervențiile lor, au scos în evidență faptul, că aceste drame se vor repeta și viitoarelor generații de copii lăsați în grija statului, dacă Legea adopției rămâne în continuare în sertare la Camera Deputaților.

  Precizările făcute de Gabriel Andronache, deputat de Brașov, că cele 40 de amendamente depuse de liderii de grup PNL, la Legea adopției „uitată” de doi ani în sertarele Camerei Deputaților, au fost ignorate, ne-au determinat să apelăm la Instituția Avocatul Poporului. Pasul următor va fi Comisia Europeană.

  Galerie foto  03.11.2020 - Noua lege a adopției, Pl-x nr. 736/2018, a fost adoptată în Camera Deputaților

  Legea adopției, votată recent în Camera Deputaților, o nouă păcăleală electorală.

  Modificările aduse nu schimbă cu nimic actuala situație. Doar cei care sunt naivi pot să creadă că această lege oferă o șansă reală copiilor diagnosticați cu handicap sau grupurilor de mai mulți frați. Peste 10.000 de copii instituționalizați au probleme grave de sănătate, unii cu dizabilități, alții cu boli incurabile. Șansele acestor copii la o familie de adopție internă sunt zero ! Indemnizația oferită nu garantează dreptul la o familie de adopție .

  Cele 40 de Amendamente propuse de liderii de grup PNL au fost respinse de parlamentarii majoritari PSD, ALDE, UDMR

  Șansele copiilor reinstituționalizați în centre, la o familie de adopție, sunt zero. Iată dovada!

  Galerie foto  25 septembrie – 8 octombrie 2020 - Curs pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte adoptiv

  În curând, din imensa mulțime de peste 50.000 de copii lăsați în grija statului, trei își vor lua zborul. Trei familii de brașoveni au finalizat cursul pentru asumarea rolului de părinte în cunoștință de cauză și se simt bine pregătite pentru a primi în viața lor un pui de om.

  Pe lângă tematica stabilită de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție, le-am oferit viitorilor părinți și oportunitatea de a intra în contact direct cu familii care au adoptat. Mulțumim pentru onoarea conferită timp de cinci ore, medicului

  Stanescu Cristian & Gros Mihaela, psihologului Caty Roos, Asistentului Maternal Profesionist Zamfira Chitiuta, tânărului X care a părăsit dezamăgit sistemul de protecție specială. Am trăit împreună experiențe unice, respectând cu strictețe regulile impuse de pandemie. Mulțumim, SC BORERO SA, pentru sponsorizarea celor trei sesiuni ale cursului! Mulţumim lectorilor, echipa formată din psihologii Ioana Lepadatu, Maria Vladareanu-Teherciu & asistent social Silvia Tișcă! La mulțumim tuturor românilor care decid să adopte un copil !

  Galerie foto

  Adopția, în vremuri de pandemie

  Ne bucurăm, suntem fericiți, când se deschide ușa la Catharsis, când sună telefonul, sau când primim mesaje pe pagina de Facebook, pentru a oferi informații privind adopția unui copil. Ne bucurăm și suntem fericiți, când ne gândim, că încă un copil separat definitiv de părinți va avea șansa să părăsească definitiv sistemul de protecție specială, să se bucure de dragoste și ocrotire părintească, să crească într-o familie iubitoare și responsabilă.
  Diferența, dintre modul în care am lucrat anul acesta, pe timp de pandemie și în anii care au trecut, constă doar în faptul, că de această dată lucrăm cu una, sau cel mult două familii, pentru a asigura astfel, respectarea măsurilor recomandate în vederea reducerii impactului pandemiei Covid-19.
  Programul "O familie pentru fiecare copil abandonat" se derulează trimestrial, conform parteneriatului public-privat, încheiat cu DGASPC Brașov, pe o perioadă de trei luni, fiind susținut financiar de SC BORERO SRL Brașov, director general, Economist George Mut.
  Le mulțumim brașovenilor pentru implicare, pentru investiție în viața copiilor abandonați!

  Galerie foto

  27.11.2020 - Valentin, campion înnăscut

  Apel umanitar, strângere de fonduri, 81.000 euro, pentru protezare braț amputat cu o mână bionică.
  Proteza este cea mai fidelă imitație a mâinii umane, oferind posibilitatea funcționării independente a celor cinci degete. Mâna bionică cu 5 degete funcționale, cu mișcare individuală a fiecărui deget, este acționată prin captarea de semnale electrice de la mușchii antebrațului și este ușor de folosit în activități care necesită forță, îndemânare sau finețe. Suma necesară achiziționării protezei de braț a fost donată în întregime de Cardif Assurances Risques Divers SA Paris, Sucursala București România, la data de 30 decembrie 2020.  Decembrie 2020 – Caritate

  "Cea dintâi și singura datorie esențială a omului este caritatea, adică o neobosită justificare a bucuriei existenței." Mircea Eliade
  Totul a început cu o scrisorică, primită de la directoarea unei grădinițe din mediul rural. Se gândea la copilașii "ei", cărora nici măcar o bombonică nu le poate oferi de Crăciun...
  Darurile oferite: cărți, jocuri și jucării, rechizite, rucsacuri, hăinuțe, trei televizoare și alte multe bucurii, au fost donate de brașovenii noștri generoși și de voluntarii Asociației "Libri contro Fucili"din Italia, președinte, Cesare Pace.
  Le mulțumim donatorilor: Anca Giosul, Adrian Pleșea, Alina Goga, Avram Stanca, Dorica Bucur, Dorotheea Abugail, Elena Rotariu, Florica Grigore, Jana Pintilie, Maria Dobra, Mihail Pascu, Gabriel Baritz, Roxana Florescu, și lista e lungă.

  Galerie foto

  6 decembrie 2020 – Bucurii pentru copii nevăzători

  Cu pastorul Gyula Borzasi & Margaret Jean Robinson, o poveste frumoasă despre voluntari și voluntariat în plină pandemie.
  Vorbim despre un proiect educațional, lansat de Biserica Baptistă Maghiară în parteneriat cu Fundația britanică Mission to Europe și Asociația Catharsis Brașov, în favoarea copiilor nevăzători care frecventau Centrul de zi Rază de lumină Brașov, cu peste 15 ani în urmă.
  Proiectul viza organizarea unor tabere de vară pentru copiii cu Dizabilități din Brașov și București, părinții şi educatorii lor, formarea și dezvoltarea unei rețele de voluntari, oferire de cadouri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Moș Nicolae.
  Din dragoste pentru copiii nevăzători pe care i-a cunoscut de-a lungul anilor, Margaret J. Robinson, președintele fundației britanice Mission to Europe, împreună cu prietenele sale, Josephine Begley & Ann Gentry, voluntari dedicați, au alergat și în acest an, fără să țină cont de pericolul care plutea în aer. Așa sunt voluntarii. Aleargă tot anul, caută sponsori, caută donatori și donații, pregătesc pachete personalizate pentru fiecare copil în parte, respectând vârsta, sexul, nevoile dar și hobby- urile fiecărui copil. Pandemia nu le-a împiedicat să alerge pentru a le oferi copiilor de care s-au atașat, un zâmbet, o bucurie. Așa sunt voluntarii educați, să-și dedice viața, binelui universal.
  Era o zi de mare sărbătoare, 15 august 2020, când Pastorul Borzási m-a întrebat câți copii frecventează centrul. Era nevoie de date concrete, pentru pregătirea pachetelor individualizate. Trei luni mai târziu, 15 noiembrie 2020, Pastorul aducea pachetele în brațe, nominalizate, frumos și delicat ambalate, pentru 30 de copii nevăzători. Darurile au fost oferite vineri, 4 decembrie, la sediul Asociației Catharsis. Le mulțumim voluntarilor britanici și maghiari, oameni minunați, fie binecuvântați!

  Galerie foto

  Retrospectivă 2020

  Motto:
  ”Fiecare copil vine pe lume cu mesajul că Dumnezeu nu este încă dezamăgit de oameni”. Rabindranath Tagore


  Oamenii de lângă noi, altruismul, generozitatea și bunătatea lor, au fost scutul nostru de apărare în fața pandemiei, suport emoțional și financiar pentru continuarea Programului de interes național ”O familie pentru fiecare copil abandonat” și pentru proiectele în derulare.

  Proiectul ”Valentin” a fost susținut de:
  • Pentru mâna bionică: Cardif Assurances Risques Divers SA Paris, Sucursala București a achitat în întregime costul protezei de braț, o mână bionică în valoare de 81.000 euro.
  • Pentru îmbunătățirea calității vieții: Asociația Harta Viselor Brașov (achitare meditații matematică, fizică, chimie, engleză), Dual General Construct București (achiziționare computer), SIF Transilvania Brașov IMPULS STRATEGIC CONT Brașov (operație estetică, implant de păr), Beauty District (kinetoterapie).
  • Pentru achiziționare locuință: Anca Adela Surdu, Bogdan Ilie Minea, Eugenia Sonea, Ioan Tosa, Irina Leonte, Irina Rente, Laura Anca Flinta, Lica Bădescu, Marcela Dumitrescu, Maria Popelea, Maria Stratulat, Mădălin Drumeș, Mihaela Teleanu, Naoki Asada, Nicolae Pescariu, Ramon Boberschi, Simona Stoican, Steluța & Nicolae Sasu, Ștefan și Ioana Roxana Petrescu.

  Programul de tratamente și intervenții chirurgicale pentru copii și persoane cu boli incurabile a fost susținut de: SC NECRI SAN SRL Bran, SC Kron Tour SRL Brașov, IMPULS STRATEGIC CONT Brașov.

  Cursul de asumare în cunoștință de cauză a rolului de părinte adoptiv a fost susținut de: SC BORERO COMSERV, SRL Brașov și SC CAMPACK SRL Brașov. Au participat la cursuri 13 familii. Au fost adoptați 19 copii.

  Proiectul ”Împreună pentru Marian” - tânăr dezinstituționalizat a fost susținut de: Biserica Ortodoxă Sf. Petru și Pavel Brașov, Classmed - Dental Brașov, Pan Albatros Plus Cluj-Napoca, Uzina Brașov SRL, Adela Tupita, București.

  Proiectul ”Împreună pentru frați” , adolescenți instituționalizați, a fost susținut de: Asociația ASUM (asistență juridică), Adrian, Elena & Loredana Sene, Mădălin Drumeș, Nicu Cireașă.

  Furnizarea serviciilor Sociale oferite de echipa Catharsis în cadrul Centrului de Consiliere și sprijin pentru părinți și copii a fost asigurată în anul pandemiei prin bunăvoința persoanelor fizice care au direcționat impozitul pe venit, pe anul 2019, către Asociația Catharsis, prin Formularul ANAF 230. Se cuvine, să le transmitem tuturor acestor persoane fizice și juridice, oameni de bună credință, generoși, care au investit și în acest an teribil, încredere în echipa Catharsis, un sincer mulțumesc. La finalul acestui an greu, dar bogat în fapte mărețe și începutul Noului An, transmitem urări de bine, belșug de sănătate și prosperitate lumii întregi, în special colaboratorilor noștri! Nihil sine Deo!

 •  
   

  Catharsis, transparență și loialitate!
  Monitorul Oficial al României, 13.07.2022
   
   

  Gala Catharsis 25 de ani

   

  Centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii


  Școala părinților

   

  Programe şi proiecte derulate

    bullet   în anul 2024
    bullet   în anul 2023
    bullet   în anul 2022
    bullet   în anul 2021
    bullet   în anul 2020
    bullet   în anul 2019
    bullet   în anul 2018
    bullet   în anul 2017
    bullet   în anul 2016
    bullet   în anul 2015
    bullet   în anul 2014
    bullet   în anul 2013
    bullet   în anul 2012
    bullet   în anul 2008-2012
    bullet   în anul 2007
    bullet   în anul 2004-2006
    bullet   în anul 2002-2003
    bullet   în anul 2001-2002
    bullet   în anul 2001
    bullet   în anul 2000-2001
    bullet   în anul 1999
    bullet   în anul 1998
    bullet   în anul 1997
    bullet   în anul 1996
   
   

  Programe și proiecte în derulare

   

  Suntem acreditați pentru a furniza activități și servicii în domeniul adopției, după cum urmează:

  • Informarea persoanelor/familiilor care își exprimă intenția de a adopta, cu privire la documentația necesară, la demersurile și durata procedurii adopției interne.
  • Evaluarea persoanelor/familiilor care doresc să adopte, în vederea obținerii Atestatului de persoană/familie aptă să adopte un copil.
  • Cursuri de pregătire a adoptatorilor pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte. Cursul se desfășoară timp de trei săptămâni, în fiecare zi de sâmbătă între orele 10:00 – 14:00, la sediul Asociației Catharsis. Cursul este organizat în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Nu percepem taxe de participare.
  • Informarea și consilierea adoptatorilor cu privire la demersurile legale necesare dezvăluirii, în condițiile legii, a identității părinților firești ai copilului și după caz, necesare contactării acestora și/sau a rudelor biologice de către copil.
  • Activități post adopție prevăzute de lege: informare și consiliere pentru părinți și copii, cursuri pentru dezvoltarea capacităților parentale, grupuri de suport pentru părinți și copii, sprijinirea adoptatorilor în vederea informării copilului cu privire la adopția.
  • Activități de informare și promovare a adopției.