Continuăm compania "Vrem o Românie fără orfani" !


- Organizăm lunar, în fiecare zi de sâmbătă, cursuri de asumare a rolului de părinte în cunoștință de cauză(nu percepem taxe).

- Oferim zilnic activități de evaluare psiho-socială în vederea obținerii Atestatului de persoană/familie aptă să adopte un copil (nu percepem taxe).

- Oferim zilnic activități de consiliere psihologică și suport pentru copii și părinți aflați în dificultat(nu percepem taxe).

- Oferim permanent activități de consiliere psihologică, suport emoțional și material pentru tinerii proveniți din sistemul de protecție specială aflați în vulnerabilitate (nu percepem taxe).

- primim și oferim donații. 


Reacreditarea Centrului de consiliere și sprijin pentru părinți și copii, pentru a treia oară de la înființare

27.02.2023 - Răspuns la Petiția trimisă președintelui Camerei Deputaților


Download PDF


Raportul de activitate desfășurată în anul 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr.2254 din 18 mai 2023, pag. 20-22


Download PDF


18 mai 2023 - Premiu pentru implicare de excepție în viața comunității

10 august 2023 - Petiție către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse


Download PDF6 octombrie 2023 - Petiție, către Comisiei pentru cercetarea abuzurilor și corupției, Camera Deputaților. Caz rezolvat!


Download PDF:

- Petiție


25 decembrie 2023 - Sărbătoarea Nașterii Pruncului Iisus Hristos


"Strălucirea întâlnirii cu Moș Crăciun, din acest an, ne îndreptățește să adresăm respectuoase mulțumiri pastorului Gyula Borzași, care a facilitat relația cu sponsorii britanici: Margaret Robinson, Ann Centry, Josephine & Paul Begley! Bisericii Baptistă Maghiară care a găzduit serbarea de Crăciun și doamnei Aurelia Ungur care a dăruit ,,săculeți'' de Crăciun, lucrați cu dragoste pentru copii.
Fie ca Sărbătoarea Nașterii Pruncului Iisus Hristos să reverse lumină, bucurie și har ceresc asupra lumii întregi, pace pe pământ și belșug în fiecare casă!
Crăciun fericit, ne-a spus Moșul la plecare ..."


Galerie foto

 
 

Catharsis, transparență și loialitate!
Monitorul Oficial al României, 13.07.2022
 
 

Gala Catharsis 25 de ani

 

Centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii


Școala părinților

 

Programe şi proiecte derulate

  bullet   în anul 2024
  bullet   în anul 2023
  bullet   în anul 2022
  bullet   în anul 2021
  bullet   în anul 2020
  bullet   în anul 2019
  bullet   în anul 2018
  bullet   în anul 2017
  bullet   în anul 2016
  bullet   în anul 2015
  bullet   în anul 2014
  bullet   în anul 2013
  bullet   în anul 2012
  bullet   în anul 2008-2012
  bullet   în anul 2007
  bullet   în anul 2004-2006
  bullet   în anul 2002-2003
  bullet   în anul 2001-2002
  bullet   în anul 2001
  bullet   în anul 2000-2001
  bullet   în anul 1999
  bullet   în anul 1998
  bullet   în anul 1997
  bullet   în anul 1996
 
 

Programe și proiecte în derulare

 

Suntem acreditați pentru a furniza activități și servicii în domeniul adopției, după cum urmează:

  • Informarea persoanelor/familiilor care își exprimă intenția de a adopta, cu privire la documentația necesară, la demersurile și durata procedurii adopției interne.
  • Evaluarea persoanelor/familiilor care doresc să adopte, în vederea obținerii Atestatului de persoană/familie aptă să adopte un copil.
  • Cursuri de pregătire a adoptatorilor pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte. Cursul se desfășoară timp de trei săptămâni, în fiecare zi de sâmbătă între orele 10:00 – 14:00, la sediul Asociației Catharsis. Cursul este organizat în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Nu percepem taxe de participare.
  • Informarea și consilierea adoptatorilor cu privire la demersurile legale necesare dezvăluirii, în condițiile legii, a identității părinților firești ai copilului și după caz, necesare contactării acestora și/sau a rudelor biologice de către copil.
  • Activități post adopție prevăzute de lege: informare și consiliere pentru părinți și copii, cursuri pentru dezvoltarea capacităților parentale, grupuri de suport pentru părinți și copii, sprijinirea adoptatorilor în vederea informării copilului cu privire la adopția.
  • Activități de informare și promovare a adopției.