4 Ianuarie 2013

"Noi suntem viitorul"

Proiect destinat integrării sociale a copiilor aflaţi în dificultate şi a tinerilor dezinstituţionalizaţi, marginalizaţi, în pericol de excluziune socială.
 • Parteneri:
  • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
  • Direcţia pentru Servicii Sociale, Primăria Braşov
  • Consiliul Judeţean Braşov
  • Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov
  • Centrul pentru persoane fără adăpost Braşov
  • Asociaţia Un Pas Spre Viitor Braşov
 • Sponsori:
  • Asociaţia Oikos Bergamo, Italia
  • Asociaţia Oasi dell'Accoglienza Fano, Italia
  • Fundaţia Hearts Across Romania Dallas, Texas
  • S.C. Unicredit Corporation IFN S.A., Bucureşti
  • Compania Schaeffler România

Galerie foto


17 Ianuarie 2013

17 ani de activitate în sprijinul celor fără sprijin - aniversare

 • Invitaţi:
  • membrii fondatori, colaboratori, voluntari, sponsori, beneficiari ai serviciilor furnizate.
 • Parteneri Media:
  • Antena 1 Braşov, Braşovul tău, Bună ziua Braşov, ProTV Braşov, Radio România Actualităţi, Nova Braşov, Mix Braşov, Monitorul Expres, RTT Braşov, Transilvania Expres, TVR1, TVS Braşov.
 • Sponsor:
  • S.C. Barby Route S.R.L.

Galerie foto


18 Februarie 2013 – Centrul de zi Rază de lumină Braşov

Workshop cu Mario Bihari, muzician nevăzător ceh şi trupa sa, Bachtale Apsa.
 • Parteneri:
  • Ambasada Republicii Cehia la Bucureşti
  • Media locale şi naţională.

Galerie foto


4 Aprilie 2013 – Senatul României

Dezbatere publică: "Drepturile Copilului sunt Lege!"

Eveniment organizat împreună cu Senatorul liberal Sebastian Grapă, membru în Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări din Senatul României.

Parteneri: ONG-urile care au participat la campania de schimbare a legii adopţiei în vigoare şi la elaborarea Proiectului de lege privind adopţia în România.

Lista O.N.G.-uri care sustin Propunerea legislativa

Ordinea de zi:

1. Motive şi argumente pentru schimbarea Legii adopţiei în vigoare

Legea adopţiei în vigoare, Legea nr. 273/2004, este în neconcordanţă cu:

- Constituţia României, respectiv, art. 1, art. 4, art. 7, art. 11, art. 15, art. 16, art. 17, art. 20, art. 25, art. 26, art. 29, art. 30, art. 31, art. 49, art. 50. Prezentăm doar un singur exemplu:
Art. 16: Egalitatea în drepturi
1. "Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
2. Nimeni nu este mai presus de lege."

- Noul Cod Civil, Capitolul III, Adopţia, respectiv, art. 451, art. 453, art. 463, art. 465, art. 470, art. 474.

Prezentăm două exemple:

Art. 453: Adopţia internaţională. "Condiţiile şi procedura adopţiei internaţionale, ca şi efectele acesteia asupra cetăţeniei copilului se stabilesc prin lege specială."

Art. 463: Consimţământul la adopţie.

"(1) Pentru încheierea unei adopţii este necesar consimţământul următoarelor persoane: a) părinţii fireşti ori, după caz, tutorele copilului ai cărui părinţi fireşti sunt decedaţi, necunoscuţi, declaraţi morţi sau dispăruţi ori puşi sub interdicţie în condiţiile legii. (…)".

- Convenţia de la Haga din 29 mai 1993 asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internationale, respectiv, art. 4, art. 5, art. 6, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13.
Nota bene: Convenţia de la Haga a fost ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. 84/1994.

Prezentăm doar un singur exemplu:

Art. 9: "Părinţii fireşti ai copilului sau, după caz, tutorele acestuia trebuie să consimtă la adopţie în mod liber şi necondiţionat, numai după ce au fost informaţi în mod corespunzător asupra consecinţelor exprimării consimţământului şi asupra încetării legăturilor de rudenie ale copilului cu familia sa de origine, ca urmare a încuviinţării adopţiei."

- Convenţia ONU de la New York din 20 noiembrie 1989 cu privire la Drepturile Copilului, respectiv,
Art. 20 -21: "Orice copil care este separat de părinţi temporar sau definitiv, are dreptul la îngrijire specială. În acest caz copilul are dreptul de a fi plasat într-o familie sau adoptat.
Adopţia trebuie să fie supravegheată şi trebuie încercată mai întâi o soluţie naţională. Dacă copilul este adoptat în altă ţară, vor fi luate în considerare toate acordurile internaţionale."


Nota bene: Convenţia ONU a fost ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. 18/1990.

- Convenţia de la Strasbourg din 24 aprilie 1967 în materia adopţiei de copii, revizuită la data de 27 noiembrie 2008, respectiv, Art. 5. Consimţământul la adopţie "(…) Adopţia nu este pronunţată decât dacă cel puţin consimţămintele următaore au fost acordate şi nu au fost retrase:
a) consimţământul mamei şi, în cazul în care copilul este legitim, cel al tatălui, dacă nu există nici tată, nici mama care să poată consimţi, consimţământul oricărei persoane sau al oricărui organism care ar fi abilitat să exercite drepturile părinteşti în această privinţă."


Nota bene: Convenţia a fost ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. 138/2011.

- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 10 septembrie 1948, respectiv, Art. 12: "Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare in viata sa personala, in familia sa, in domiciliul lui sau in corespondenta sa, nici la atingeri aduse onoarei si reputatiei sale. Orice persoana are dreptul la protectia legii impotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri."
Nota bene: Declaraţia a fost semnată de România la data de 14 decembrie 1955.

- Recomandările Comitetului ONU pentru drepturile copilului, din 12 iunie 2009, privind participarea Societăţii Civile la luarea deciziilor, protecţia copiilor cu dizabilităţi, retragerea Moratoriului impus adopţiilor internaţionale în anul 2001, respectiv, art. 22, art. 23, art. 29, art. 54, art. 55.
Art. 22 – 23: "Comitetul recomandă ca statul parte să încurajeze implicarea activă şi sistematică a societăţii civile, cum sunt ONG-urile şi asociaţiile copiilor în promovarea şi implementarea drepturilor copilului, incluzând inter alia participarea lor în faza de planificare a politicilor şi proiectelor de cooperare, dar şi în monitorizarea aplicării observaţiilor finale ale Comitetului şi în pregătirea următorului raport periodic."

- Recomandările Parlamentului European din Decembrie 2004, Aprilie 2005, Decembrie 2005, Martie 2006, 30 Noiembrie – 2 Decembrie 2009, 19 Ianuarie 2011, privind adopţia internaţională în România.

2. Prezentarea Proiectului de lege privind adopţia în România

2.1. Noutăţile Proiectului de lege în favoarea Copilului abandonat:

 • Proiectul prevede clarificarea statutului juridic al fiecărui copil abandonat în maternitate, spitale, centre de asistenţă socială, locuri publice, după primele 45 de zile de la abandon, astfel:
  • - copil abandonat, cu şanse de reintegrare în familia naturală/lărgită;
  • - copil abandonat, eligibil la adopţie internă/internaţională;
  • - copil abandonat, propus pentru a rămâne în sistemul de asistenţă socială.
 • Consimţământul la adopţie este dat de părinţii fireşti ori, după caz, de tutorele copilului ai cărui părinţi fireşti sunt decedaţi, necunoscuţi, declaraţi morţi sau dispăruţi ori puşi sub interdicţie, în condiţiile legii.
 • Garantează o familie adoptivă pentru fiecare copil, de care familia biologică/lărgită nu s-a interesat în primele şase luni de la abandon.
Legea adopţiei în vigoare prevede acordul scris la adopţie al tuturor rudelor până la gradul al patrulea. După şase luni de la semnarea acordului, se reia demersul pentru confirmarea sau revocarea acordului.
 • Compatibilitatea între copil şi familia potenţial adoptivă este stabilită de către Comisia pentru Drepturile Copilului. Proiectul de Lege corectează astfel, absurda metodologie promovată de Oficiul Român pentru Adopţii în ultimii doi ani - compatibilitatea computerizată, după cum urmează:
  • Oficiul stabileşte primele zece familii astestate care au reşedinţa în judeţul în care locuieşte copilul liber la adopţie. Dacă timp de trei luni niciuna dintre cele zece familii nu doreşte să adopte copilul respectiv, Oficiul întocmeşte o nouă listă cu alte zece familii care au domiciliul stabil în judeţele limitrofe. Dacă, în următoarele trei luni, copilul nu este cerut în adopţie de vreuna dintre cele zece familii, acesta este propus pentru cea de-a treia listă, pentru alte zece familii care domiciliază pe teritoriul României. Dacă, nici de această data, copilul nu este cerut în adopţie timp de trei luni de vreuna dintre familiile de pe listă, copilul va fi propus pentru adopţie internaţională. Timpul trece în defavoarea copilului.
2.2. În favoarea persoanei / familiei care doreşte să adopte:
 • Pot adopta unul sau mai mulţi copii, persoanele/familiile de cetăţeni români şi străini cu reşedinţa obişnuită în state semnatare ale Convenţiei de la Haga, dacă sunt atestate să adopte unul sau mai mulţi copii.
Legea adopţiei în vigoare permite adopţia internaţională rudelor până la gradul al patrulea care au domiciliul în străinătate sau familiilor străine în care cel puţin unul dintre soţi este şi cetăţean român.
 • Pentru cetăţenii străini care vor să adopte din România, Legea adopţiei în vigoare prevede în Art. 3:
  • schimbarea reşedinţei acestora pe teritoriul României;
  • depunerea cererii pentru obţinerea Atestatului doar după 12 luni de la schimbarea reşedinţei;
  • obligaţia de a nu părăsi ţara în acest interval de timp;
  • declaraţie autentificată la Birou Notar Public, care confirmă că persoana/familia a locuit pe teritoriul României efectiv şi continuu în ultimele 12 luni.
 • Atestatul de familie aptă să adopte unul sau mai mulţi copii este valabil până la finalizarea procedurii de adopţie.
Conform Legii adopţiei în vigoare, Atestatul este valabil doar un an.
 • Concediu de acomodare cu copilul adoptat, pentru o perioadă de trei luni.
3. Descentralizarea serviciilor publice specifice adopţiei

3.1. Responsabilizarea Comisiei pentru Drepturile Copilului
 • Comisia Judeţeană/de Sector pentru Drepturile Copilului reevaluează situaţia fiecărui copil abandonat/ instituţionalizat, ţinând cont de nevoile şi opinia copilului. Activitatea se desfăşoară în centrul de plasament sau de tip familial.
 • Orice decizie luată de Comisie urmăreşte realizarea interesului superior al copilului.
 • Comisia acordă Atestatul de persoană sau familie aptă să adopte unul sau mai mulţi copii.
 • Comisia asigură celeritate şi transparenţă procedurii de adopţie.
 • Proiectul prevede implicarea societăţii civile prin dezvoltarea parteneriatelor public – private între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Organismele Private Acreditate (OPA) pentru a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei.
Legea adopţiei în vigoare a eliminat ONG-urile din reţeaua furnizorilor de servicii specifice adopţiei, deşi acestea erau acreditate şi dispun de resurse umane şi materiale.

3.2. Simplificarea procedurii privind obţinerea unor informaţii despre familia naturală de către copilul adoptat: informaţiile pot fi furnizate direct de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din raza teritorială de la domiciliul avut de copil la data adopţiei. Întâlnirea dintre copilul abandonat şi familia biologică este organizată de Direcţie sau de Organismul Privat Acreditat.

Legea adopţiei în vigoare face imposibil accesul tinerilor adoptaţi la informaţii despre familia naturală. Tânărul adoptat trebuie să trimită o cerere către Tribunalul Municipiului Bucureşti. Tribunalul desemnează un avocat. Avocatul, pe bază de procură specială, caută părinţii fireşti. Dacă aceştia sunt de acord, avocatul desemnat cere Tribunalului Municipal Bucureşti o Sentinţă prin care se încuviinţează întâlnirea dintre tânărul adoptat şi familia biologică. Dacă familia biologică nu este de acord, tânărul adoptat nu-şi poate întâlni părinţii biologici.

Au participat la dezbatere:
 • Grapă Sebastian, Senator PNL, Membru, Comisia juridică de disciplină, imunităţi şi validări, Senatul României,
 • Biro Rozalia-Ibolya, Senator UDMR, Preşedinte, Comisia pentru drepturile omului, Senatul României,
 • Tamara Dorina Ciofu, Deputat PSD, Vicepreşedinte, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Camera Deputaţilor,
 • Nica Gheorghe Ciprian, Deputat PSD, Vicepreşedinte, Comisia juridică de disciplină şi imunităţi, Camera Deputaţilor,
 • Radu Podgoreanu, Secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe,
 • Monica Marcela Stoica, Consilier Parlamentar, Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi naţionale, Camera Deputaţilor,
 • Onesia Babeş, Şef Cabinet Parlamentar, Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi naţionale, Camera Deputaţilor,
 • Uhrec Adina, Consilier Parlamentar, Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi, Senatul României,
 • Steluţa Gheorghe, Consilier Parlamentar, Comisia pentru drepturile omului, Senatul României,
 • Ciprian Bucur, Şef Cabinet Parlamentar, Comisia juridică de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, Senatul României,
 • Adrian Neag, Şef Cabinet Parlamentar, Comisia juridică de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, Senatul României,
 • Cristina Cuculas, Consilier - Direcţia pentru Protecţia Copilului, Ministerului Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale,
 • Iulian Aldea, Consilier, Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale.
 • ONG-uri româneşti şi străine care au contribuit la elaborarea Proiectului de lege privind adopţia în România:
  • Asociaţia Ador Copiii Timişoara, Preşedinte, Simona Czudar,
  • Asociaţia Amici dei Bambini Italia, Jurist, Barbarotto Monica,
  • Asociaţia Catharsis Braşov, Preşedinte, Azota Popescu,
  • Asociaţia SOS Infertilitatea Bucureşti, Preşedinte, Nicoleta Brunel,
  • Asociaţia SOS Vieţile Copiilor Bucureşti, Preşedinte, Daniela Pluhovici,
  • Asociaţia Stindardul Geto-Dacic Parma, Italia, Preşedinte, Carmen Scorţanu,
  • Fundaţia România - Generaţia Următoare Bucureşti, Preşedinte, George Bogdan,
  • Fundaţia Umanitară "Eben Ezer Moldovan" Arad, Preşedinte, Ioan Moldovan,
  • Organizaţia Salvaţi Copiii Bucureşti, Preşedinte, Adina Turcu.
 • Minori şi tineri victime ale Legii Adopţiei în vigoare:
  • Coman Rodica, 13 ani, minor reinstituţionalizat la vârsta de 9 ani,
  • Hurduzău Alexandru, 15 ani, minor reinstituţionalizat la vârsta de 13 ani,
  • Biţoiu Iulian, 24 ani, tânăr dezinstituţionalizat,
  • Kalanyos Zsigmond, 25 ani, tânăr dezinstituţionalizat.
 • Asistenţi maternali: Chitiuţă Zamfira, Braşov.
 • DGASPC Argeş: Mantu Nicolae, Director Centru de Tip Familial
4. Concluzii:

- Legea adopţiei în vigoare nu realizează interesul superior al copilului lipsit definitiv de dragoste şi ocrotire părintească!
- Legea adopţiei în vigoare îngreunează adopţia naţională şi face imposibilă adopţia internaţională!
- Legea adopţiei în vigoare nu este transparentă!
- Legea adopţiei în vigoare nu este corelată cu Noul Cod Civil!
- Constituirea unui Grup de lucru, format din ONG-uri, tineri dezinstituţionalizaţi, parlamentari şi consilieri parlamentari, pentru a completa Proiectul de lege privind adopţia în România, cu propunerile făcute în cadrul dezbaterii din Senat.
- Grupul de lucru se va întâlni la Braşov, la data de 10 mai 2013.


Galerie foto


26 Aprilie 2013 – Centrul de zi Rază de lumină Braşov

Lansarea Proiectului artistic - educaţional "Soarele din Suflet" - proiect destinat copiilor şi tinerilor cu deficienţe de vedere.

Cerc de pictură, tema - "Tricolorul"
 • Partener: Dan Brad, Pictor
 • Sponsor: Compania Schaeffler România

Galerie foto


30 Aprilie 2013 – Centrul de zi Rază de lumină Braşov

Cerc de pictură, tema - "Vopsitul ouălor pentru Paşte"
 • Sponsor: Compania Schaeffler România
 • Partener: Dan Brad, Pictor

Galerie foto


10 Mai 2013 – Consiliul Judeţean Braşov

"Adopţia este unica soluţie!"

Prezentarea Proiectului de lege privind adopţia în România - forma finală
 • Participanţi:
  • Aristotel Căncescu, Preşedinte, Consiliul Judeţean Braşov,
  • Senatori, Deputaţi, Consilieri Parlamentari:
   • Sebastian Grapă, Senator PNL,
   • Maria Grecea, Deputat PNL,
   • Cătălin Szalad, Consilier Parlamentar,
   • Marcela Monica Stoica, Consilier Parlamentar,
   • Onesia Babeş, Şef Cabinet Parlamentar,
   • Iulian Aldea, Consilier, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,
   • Adrian Neag, Şef Cabinet Parlamentar,
  • Grupul de lucru format din ONG-urile care au participat la elaborarea şi completarea Proiectului de lege privind adopţia în România:
   • Asociaţia Catharsis Braşov, Preşedinte, Azota Popescu,
   • Fundaţia Casa Speranţei Oradea, Preşedinte, Corina Csaba,
   • Fundaţia Copii abandonaţi Braşov, Director, Mariana Gavriliu,
   • Fundaţia Samariteanul Milos Braşov, Preşedinte Maja Scheytt,
   • Fundaţia Kiwi Casa Bucuriei Tg. Mureş, Director Luminiţa Micliuc,
   • Fundaţia LOC Sâncraiu de Mureş, Director, Viorel Gaga.
   • FIRM Foundations Romania, Director, Gabriela Slăvitescu,
  • Comercial Real Estate Holdings and Investments, Director, Jon Gibson, USA.
  • Tineri dezinstituţionalizaţi: Anca Ionuţ, Atila Vas, Darie Ionuţ, Kalanyos Zsigmond, Popa Viorica, Şerban Dolar, Viorel Faur.
 • Parteneri Media: Antena1 Braşov, Braşovul tău, Bună ziua Braşov, Mix Braşov, Nova Braşov, RTT Braşov, TVS Braşov, TVR1, Monitorul Expres, Radio România Actualităţi, Transilvania Expres.

Concluzii:

Proiectul de lege, în forma finală, având temei legal Noul Cod Civil, garantează realizeazarea interesului superior al copiilor lipsiţi definitiv de dragoste şi ocrotire părintească.

Senatorul liberal Sebastian Grapă şi-a asumat iniţiativa unei Propuneri legislative privind adopţia în România şi înregistrarea acesteia la Biroul Permanent al Senatului, până la sfârşitul lunii mai.

Galerie foto


24 Mai 2013 – Centrul de zi Rază de lumină Braşov

Cerc de pictură, tema - "Soarele"
 • Partener:
  • Dan Brad, pictor
 • Sponsori:
  • Andrea Kirshner, Miami, Florida
  • Compania Schaeffler România

Galerie foto


27 Mai 2013

Propunerea Legislativă privind adopţia în România, iniţiată de Senatorul liberal Sebastian Grapă, a fost înregistrată la Biroul Permanent al Senatului cu poziţia nr. B319/27.05.2013.

Download:
Adresa inregistrare Proiect de lege
Proiect de lege privind adoptia in Romania


1 Iunie 2013 - Prefectura Braşov

"Emoţia picturii nevăzute" - prima expoziţie judeţeană cu picturi realizate de copiii deficienţi de vedere care frecventează Centrul de zi Rază de lumină Braşov.
 • Parteneri:
  • Consiliul Judeţean Braşov
  • Centrul Cultural Reduta
  • Dan Brad, pictor
 • Sponsor:
  • Compania Schaeffler România

Galerie foto


11 Iunie 2013 – Camera Deputaţilor - dezbatere

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, preşedinte Nicolae Păun, deputat minorităţi şi

Subcomisia pentru egalitate de tratamente şi nediscriminare din Camera Deputaţilor, preşedinte Tamara-Dorina Ciofu, deputat PSD, au dezbătut:
 • Propunerea legislativă privind adopţia în România iniţiată de senatorul liberal Sebastian Grapă, aflată în procedură parlamentară.
 • Situaţia privind copiii abandonaţi/instituţionalizaţi în România, cooperarea europeană şi internaţională în domeniul adopţiilor. Raportul a fost prezentat de Ionel Oprea, adjunct, Avocatul Poporului.
 • Invitaţi:
  • Grapă Sebastian, senator PNL, Membru, Comisia juridică de disciplină, imunităţi şi validări, Senatul României,
  • Oficiul Român pentru Adopţi: Bogdan Panait, Preşedinte; Ciprian Buhuşi, asistent social; Nicoleta Curelaru, jurist; Ramona Popa, psiholog.
  • Asociaţia Catharsis Braşov: Azota Popescu, preşedinte.

Concluzii:

Reprezentanţii Oficiului Român pentru Adopţii nu susţine Propunerea legislativă privind adopţia în România. Motive: România nu mai are copii abandonaţi din anul 2004. Legea adopţiei din România este cea mai bună lege.


25 Iunie 2013 – Centrul de zi Rază de lumină Braşov

Cerc de pictură, tema - "Soarele"
 • Partener:
  • Dan Brad, pictor
 • Sponsor:
  • Compania Schaeffler România

Galerie foto


4 Iulie 2013 – Parlamentul României

Consiliul Legislativ al Parlamentului, Preşedinte, Dragoş Iliescu, a avizat favorabil Propunerea Legislativă privind adopţia în România, iniţiată se senatorul liberal Sebastian Grapă, prin Aviz nr.665/04.07.2013, cu observaţii şi propuneri.

Download:
Aviz favorabil Consiliul Legislativ


19 Iulie 2013 – Centrul de zi Rază de lumină Braşov

Cerc de pictură, tema - "Ochii palmelor"
 • Partener:
  • Dan Brad, pictor
 • Sponsor:
  • Cristina Mihaela Piuian, Italia
  • Compania Schaeffler România

Galerie foto


1 septembrie 2013

Tabără creştină pentru copii nevăzători şi părinţii lor
 • Sponsori:
  • Biserica Baptistă Maghiară Braşov, pastor Gyula Borzási
  • Fundaţia Mission To Europe, Marea Britanie

Galerie foto


6 septembrie 2013

Guvernul României a trimis Senatului, prin adresa nr. 1614/06.09.2013, Punctul de vedere, de respingere a Propunerii legislative privind adopţia în România, iniţiată de senatorul liberal Sebastian Grapă.

Guvernul nu susţine adoptarea Iniţiativei legislative. Motivele invocate sunt false!

Download:
Punct de vedere Guvern - de respingere a Propunerii legislative


26 Septembrie 2013 – Centrul de zi Rază de lumină Braşov

Cerc de pictură, tema - "Forme geometrice"
 • Partener:
  • Dan Brad, pictor
 • Sponsor:
  • Compania Schaeffler România
  • Iris Gross, Israel
Galerie foto

Bicicleta Tandem – donaţie făcută de Compania Schaeffler România

 • Partener:
  • Asociaţia Braşovul pedalează, preşedinte Robert Lazăr
Galerie foto


1 Octombrie 2013 – Senatul României

Dezbatere publică: Propunerea legislativă privind adopţia în România vs. Punctul de vedere al Guvernului. Susţine Mihai Bârsan, Consilier parlamentar.
 • Participanţi:
  • Grapă Sebastian, Senator PNL, membru, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, Senatul României, iniţiatorul Propunerii legislative,
  • Biro Rozalia - Ibolya, Senator UDMR, Preşedinte, Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi, Senatul României,
  • Pop Liviu Marian, Senator PSD, Preşedinte, Comisia pentru Muncă, Familie şi Protecţie Socială, Senatul României,
  • Ciofu Tamara Dorina, Deputat PSD, Vicepreşedinte, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Camera Deputaţilor
  • Căprar Dorel Gheorghe, Deputat PSD, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Camera Deputaţilor
  • Ben-Oni Ardelean, Deputat PSD, Comisia pentru politică externă, Camera Deputaţilor
  • Stoica Marcela Monica, Consilier Parlamentar, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Camera Deputaţilor
  • Bârsan Mihai, Consilier Parlamentar, Comisia Juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, Senatul României,
  • Cuculaş Cristina, Consilier Direcţia pentru Protecţia Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
 • ONG-uri româneşti şi străine:
  • Asociaţia Amici dell' Adozione Ferrara, Italia, Preşedinte, Cappellari Marco,
  • Fundaţia Hearts Across Romania Dallas, Texas, Hallett Alexander, voluntar,
  • Asociaţia Stindardul Geto-Dacic Parma, Italia, Preşedinte, Scorţanu Carmen,
  • Asociaţia Europa L' Aquila, Italia, Preşedinte, Cărăbuş Alina,
  • Asociaţia Un Mondo Sereno Milano, Italia, Preşedinte, Chechedi Daniel,
  • Asociaţia Donne Romene în Italia, Roma, Preşedinte, Dumitrache Silvia,
  • Asociaţia România-Lombardia Milano, Italia, Preşedinte, Jica Darosa Cerasella,
  • Asociaţia Biserica Baptistă Biruinţa Timişoara, Preşedinte, Peter Heisey, pastor american,
  • Asociaţia Samariteanul Milos Braşov, Director, Guguianu Ecaterina,
  • Organizaţia Salvaţi Copiii Bucureşti, Preşedinte, Petrescu Adina,
  • Pastor italian, Don Luigi Bandera, Lombardia, Italia,
  • Pastor american,
 • Tineri adoptaţi internaţional şi părinţi adoptivi:
  • Alex Kuch, adoptat în Germania; Walter Kuch – părinte adoptiv,
  • Anne şi Julie Wetterberg, adoptate în SUA; Lynn Wetterberg – părinte adoptiv,
  • Larisa Heisey, adoptată în SUA, Peter Heisey, părinte adoptiv,
  • Kelly Stark Coleen – părinte adoptiv, patru copii adoptaţi, SUA,
  • Marco Cappellari – părinte adoptiv, Italia
 • Reprezentanţi diplomatici:
  • Eicher Julia, Ambasada Republicii Federale Germania la Bucureşti.
 • Parteneri Media:
  • Antena 3 România,
  • Mix Braşov,
  • TVS Braşov
Concluzii:

Punctul de vedere al Guvernului, de nesusţinere a Propunerii legislative, se bazează pe falsificarea adevărului. Zece dintre cele 11 motive invocate sunt false iar al unsprezecelea este inventat. Falsul a fost dovedit prin citarea articolelor relevante din Propunerea legislativă, aflată în procedură parlamentară.

Galerie foto


14 Octombrie 2013 – Centrul de zi Rază de lumină Braşov

Cerc de pictură, tema - "Flori de toamnă"
 • Parteneri:
  • Fundaţia Vodafone România
  • Dan Brad, pictor
 • Sponsori:
  • Compania Schaeffler România
  • Iris Gross, Israel

Galerie foto


22 Octombrie 2013 – Senatul României

Comisia pentru egalitate de şanse din Senat, preşedinte Vasiliev Marian, senator PSD, a dezbătut şi a avizat favorabil Propunerea Legislativă privind adopţia în România.
 • Invitaţi:
  • Sebastian Grapă, Senator PNL, iniţiatorul Propunerii legislative.
  • Oficiul Român pentru Adopţii. Bogdan Panait, Preşedintele Oficiului, a declarat că Oficiul nu susţine Propunerea legislativă.
  • Asociaţia Catharsis Braşov, reprezentant al ONG-urilor.


Download:
Comisia pentru egalitate de sanse - Senatul Romaniei
Aviz favorabil - Comisia pentru egalitate de sanse - Senatul Romaniei


28 octombrie 2013 – Senatul României

Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi, preşedinte Biró Rozalia-Ibolya, senator UDMR, a dezbătut şi a avizat favorabil Propunerea Legislativă.
 • Invitaţi:
  • Grapă Sebastian, Senator PNL, iniţiatorul Propunerii legislative.
  • Oficiul Român pentru Adopţii. Bogdan Panait, Preşedintele Oficiului, a declarat că Oficiul nu susţine Propunerea legislativă.
  • Asociaţia Catharsis Braşov, reprezentant al ONG-urilor


Download:
Comisia pentru drepturile omului, culte si minoritati - Senatul Romaniei
Aviz favorabil - Comisia pentru drepturile omului - Senatul Romaniei


29 octombrie 2013 – Senatul României

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, preşedinte Pop Liviu-Marian, senator PSD, a dezbătut şi a avizat nefavorabil Propunerea legislativă privind adopţia în România.
 • Invitaţi:
  • Grapă Sebastian, Senator PNL, iniţiatorul Propunerii legislative.
  • Oficiul Român pentru Adopţii, Preşedintele Bogdan Panait.
  • Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Codrin Scutaru, Secretar de Stat, a declarat că Ministerul nu susţine Propunerea legislativă.
  • Asociaţia Catharsis Braşov, reprezentant al ONG-urilor

Download:
Comisia pentru munca, familie si protectie sociala - Senatul Romaniei


6 noiembrie 2013 – Senatul României

Comisia juridică de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, vicepreşedinte Toni Greblă, senator PSD, a avizat nefavorabil Propunerea legislativă privind adopţia în România, deşi nu era înscrisă pe ordinea de zi!
 • Invitaţi:
  • Grapă Sebastian, Senator PNL, iniţiatorul Propunerii legislative privind adopţia în România.
  • Oficiul Român pentru Adopţii. Bogdan Panait, Preşedintele Oficiului, a declarat că Oficiul nu susţine Propunerea legislativă.


Download:
Comisia juridica de numiri, disciplina, imunitati si validari din Senat
Raport comun de respingere a Propunerii legislative privind adoptia in Romania


8 Noiembrie 2013 – Centrul de zi Rază de lumină Braşov

Cerc de pictură, tema - "Dedicaţie"
 • Parteneri:
  • Fundaţia Vodafone România
  • Dan Brad, Pictor
 • Sponsor:
  • Compania Schaeffler Romania
  • Iris Gross, Israel

Galerie foto


2 noiembrie 2013 – Senatul României, Preşedinte, Crin Antonescu

Plenul Senatului a dezbătut Raportul de respingere a Propunerii legislative privind adopţia în România. Raportul a fost întocmit de Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială împreună cu Comisia juridică de disciplină, imunităţi şi validări. Motivele respingerii sunt false.
 • Invitaţi:
  • Grapă Sebastian, Senator PNL, iniţiatorul Propunerii legislative privind adopţia în România.
  • Oficiul Român pentru Adopţii. Bogdan Panait, Preşedintele Oficiului, a declarat că Guvernul, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Oficiul Român pentru Adopţii nu susţin Propunerea legislativă.
  • Asociaţia Catharsis Braşov, reprezentant al ONG-urilor.
 • Concluzii:
  • Senatorii Şerban Mihăilescu, Gabriela Vrânceanu, Cristiana-Irina Anghel, Boboc Cătălin au evidenţiat:
   • lipsa de transparenţă a Legii adopţiei în vigoare;
   • efectele dezastruoase produse de legea adopţiei în vigoare asupra copiilor pentru care nu există şansa reală de reintegrare în familia naturală/lărgită;
   • cheltuielile fabuloase de la bugetul de stat pentru menţinerea în sistem a copiilor abandonaţi.
   • Incapacitatea statului de a gestiona serviciile de asistenţă socială.
   • Nevoia de schimbare în regim de urgenţă a Legii adopţiei în vigoare.
  • Propunerea legislativă privind adopţia în România a fost respinsă cu 62 voturi împotrivă, 40 voturi pentru, 5 abţineri.

20 Noiembrie 2013 - "Vrem o Românie fără Orfani!"

Lansarea Campaniei pentru promovarea şi respectarea drepturilor copilului, aşa cum sunt prevăzute în Convenţia Naţiunilor Unite de la New York din 20 noiembrie 1989, la care România este parte.
1. Sponsori: Asociaţia Oikos Bergamo, Italia
       Firm Foundation Romania,
       Andrea Kirshner, Miami, Florida

2. Parteneri Media:
       Antena 1 Braşov, Antena 3 Bucureşti, Mix Braşov, Nova TV Braşov,
       Pro TV Braşov, Pro TV Bucureşti, RTT Braşov, TVS Braşov,
       Radio România Actualităţi, Braşovul tău, Bună ziua Braşov,
       Evenimentul Zilei, Monitorul Expres, Puterea, Transilvania Expres.

 • Prima etapă: 20 noiembrie – 30 decembrie 2013
  • Publicăm zilnic, în mass – media, scrisori şi fotografii trimise de tineri adoptaţi internaţional, în semn de solidaritate cu copiii abandonaţi.
  • Remarcăm entuziasmul cu care lumea întreagă susţine redeschiderea adopţiilor internaţionale în România, prin crearea unor Grupuri de susţinere pe Facebook:
   • International Romanian Adoption Awareness,
    administratori: Ana Maia Teolis, Montreal, Canada
    Alex Kuch, Noua Zeelandă,
   • Romania's Lost Children Found to Raise Awareness and Reopen Adoption,
    administrator: Viorica M. Culea, Michigan, USA,
   • Romanian Orphanage Awareness,
    administrator: Viorica M. Culea, Michigan, USA
   • Romanian Adoptive Families,
    administrator - Sonya Paterson, Michigan, USA,
   • RIARA,
    administrator - Georgeta Ota, Oita, Japonia.
   • Children of Jesus,
    administrator - Cristina Mihaela Piuian, Italia.

 • A doua etapă: 8 Ianuarie – 30 iunie 2014
  • Publicăm zilnic, în mass - media:
   • poveşti cu şi despre copiii abuzaţi emoţional, puternic traumatizaţi în urma despărţirii lor de familia asistenţilor maternali în care au crescut ani buni. Reinstituţionalizarea acestor copii, majoritatea cu dizabilităţi, în diferite centre de asistenţă socială, este o adevărată crimă!
   • poveşti cu şi despre asistenţii maternali care, din compasiune pentru copilul pe care l-au crescut ani buni, nu acceptă reinstituţionalizarea copilului. Mai mult decât atât, spre binele copilului, solicită menţinerea acestuia în familie, sub formă de plasament familial;
   • poveşti cu şi despre tinerii dezinstituţionalizaţi, marginalizati, aflaţi în risc de excluziune socială.
  • Trimitem Guvernului, Primului Ministru Victor Ponta, o Scrisoare deschisă prin care solicităm reconsiderarea Punctului de vedere al Guvernului vs. Propunerea legislativă privind adopţia în România.
 • Argumente:
 • Existenţa unor neconcordanţe dintre Legea adopţiei în vigoare şi Noul Cod Civil, intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2011.
 • Date statistice referitoare la numărul foarte mare de copii abandonaţi/ instituţionalizaţi, pentru care nu există şanse reale de reintegrare în familia naturală/lărgită sau de adopţie naţională.
 • Decizia Guvernului a fost promptă:
  • Guvernul a desfiinţat Oficiul Român pentru Adopţii şi Direcţia pentru Drepturile Copilului. Ambele instituţii s-au aflat în subordinea Ministerului Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale în ultimii 10 ani.
  • Guvernul a înfiinţat Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie.

6 Decembrie 2013 – Daruri de la Moş Nicolae

Moş Nicolae, protectorul copiilor, dăruieşte zâmbete şi bucurie!
 • Sponsor: Fundaţia Octavian Eugen Sassu–Ducşoara, Braşov

Galerie foto


10 decembrie 2013 – Camera Deputaţilor

Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi din Camera Deputaţilor, preşedinte Mincă Liliana, deputat PP-DD, a avizat nefavorabil Propunerea legislativă privind adopţia în România. Iniţiatorul Propunerii legislative, senatorul liberal Sebastian Grapă nu a fost invitat.
 • Invitaţi: Oficiul Român pentru Adopţii.
Bogdan Panait, Preşedintele Oficiului a declarat că Oficiul nu susţine Propunerea legislativă.

Download:
Comisia pentru politica externa - Camera Deputatilor
Aviz negativ - Comisia pentru politica externa - Camera deputatilor

Comisia pentru Sănătate şi familie din Camera Deputaţilor, preşedinte, Nassar Rodica, deputat PSD, a avizat nefavorabil Propunerea legislativă. Iniţiatorul Propunerii legislative, senatorul liberal Sebastian Grapă, nu a fost invitat.

Download:
Comisia pentru sanatate si familie - Camera Deputatilor
Aviz negativ - Comisia pentru sanatate si familie - Camera deputatilor


11 decembrie 2013 – Camera Deputaţilor

Comisia pentru politică externă, preşedinte, Borbély László, deputat UDMR, a avizat nefavorabil Propunerea legislativă. Iniţiatorul Propunerii legislative, senatorul liberal Sebastian Grapă, nu a fost invitat.

Download:
Comisia pentru politica externa - Camera Deputatilor
Aviz negativ - Comisia pentru politica externa - Camera deputatilor


21 Decembrie 2013

 • Bucuria Crăciunului
  • Beneficiari:
   • copii proveniţi din familii aflate în dificultate; tineri dezinstituţionalizaţi; persoane adulte defavorizate.
  • Sponsori:
   • S.C. CAMPACK S.R.L. Braşov
   • STICK SERV SRL Braşov

Galerie foto

 • Cerc de pictură, tema - "Bradul"
  • Parteneri:
   • Fundaţia Vodafone România
   • Dan Brad - pictor
  • Sponsori:
   • Compania Schaeffler Romania
   • Iris Gross, Israel

Galerie foto


 
 

Catharsis, transparență și loialitate!
Monitorul Oficial al României, 13.07.2022
 
 

Gala Catharsis 25 de ani

 

Centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii


Școala părinților

 

Programe şi proiecte derulate

  bullet   în anul 2024
  bullet   în anul 2023
  bullet   în anul 2022
  bullet   în anul 2021
  bullet   în anul 2020
  bullet   în anul 2019
  bullet   în anul 2018
  bullet   în anul 2017
  bullet   în anul 2016
  bullet   în anul 2015
  bullet   în anul 2014
  bullet   în anul 2013
  bullet   în anul 2012
  bullet   în anul 2008-2012
  bullet   în anul 2007
  bullet   în anul 2004-2006
  bullet   în anul 2002-2003
  bullet   în anul 2001-2002
  bullet   în anul 2001
  bullet   în anul 2000-2001
  bullet   în anul 1999
  bullet   în anul 1998
  bullet   în anul 1997
  bullet   în anul 1996
 
 

Programe și proiecte în derulare

 

Suntem acreditați pentru a furniza activități și servicii în domeniul adopției, după cum urmează:

 • Informarea persoanelor/familiilor care își exprimă intenția de a adopta, cu privire la documentația necesară, la demersurile și durata procedurii adopției interne.
 • Evaluarea persoanelor/familiilor care doresc să adopte, în vederea obținerii Atestatului de persoană/familie aptă să adopte un copil.
 • Cursuri de pregătire a adoptatorilor pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte. Cursul se desfășoară timp de trei săptămâni, în fiecare zi de sâmbătă între orele 10:00 – 14:00, la sediul Asociației Catharsis. Cursul este organizat în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Nu percepem taxe de participare.
 • Informarea și consilierea adoptatorilor cu privire la demersurile legale necesare dezvăluirii, în condițiile legii, a identității părinților firești ai copilului și după caz, necesare contactării acestora și/sau a rudelor biologice de către copil.
 • Activități post adopție prevăzute de lege: informare și consiliere pentru părinți și copii, cursuri pentru dezvoltarea capacităților parentale, grupuri de suport pentru părinți și copii, sprijinirea adoptatorilor în vederea informării copilului cu privire la adopția.
 • Activități de informare și promovare a adopției.