An Nou Fericit tuturor, cu belșug de sănătate, prosperitate și copii fericiți!

Motivați de realizările obținute de-a lungul celor 25 de ani de activitate și în special, de nevoile actuale ale comunității, vom continua programele de inters comunitar și național, destinate copiilor, tinerilor dezinstituționalizați și familiilor aflate în dificultate, prin:

Continuarea campaniei ”Vrem o Românie fără orfani”: activități și servicii specifice adopției naționale;

- identificarea celor mai potrivite persoane/familii care doresc să adopte un copil, pregătirea acestora pentru obținerea Atestatului de persoană/familie aptă să adopte un copil, prin participarea la cursul de asumare a rolului de părinte în cunoștință de cauză și evaluarea psiho-socială ( timp de 90 de zile),
- pregătirea dosarului pentru obținerea Atestatului de persoană/familie aptă să adopte un copil, înregistrarea dosarului la DGASPC Brașov și la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției (Registrul Național al Adopțiilor),
- activități de spirijin pre și post adopție, la nevoie.

Centrul de Sprijin și Consiliere pentru părinți și copii oferă ședințe de consiliere psihologică individuală și de grup, terapii scurte, oferire de donații.

Activități dedicate tinerilor dezinstituționalizați aflați în vulnerabilitate (identificare adăpost, medic de familie, loc de muncă, consiliere psihologică și juridică, donații).

Activități de prevenire a sarcinilor nedorite, prin sesiuni de informare privind metodele de contracepție și planing familial; sprijin oferit tinerelor purtătoare de sarcină nedorită, monitorizarea sarcinii.


30 iunie 2022
Publicarea Raportului de activitate în Monitorul OficialExtras din Monitorul Oficial 2968/13.07.2022
2 Septembrie 2022, ora 10:00
Consiliul Județean BrașovFamilia este unicul mediu securizant pentru creșterea și educarea copiilor orfani sau abandonați lăsați de părinți în grija statului - este concluzia desprinsă în urma dezbaterii publice de la Brașov, 2 septembrie 2022.
Evenimentul, dedicat copiilor fără părinți si familiilor care doresc să devină părinți, a fost organizat în parteneriat cu Prefectura Brașov și Consiliul Județean Brașov.
Participanții la dezbatere, familii atestate aflate pe lista de așteptare, familii care au adoptat, tineri dezinstituționalizați aflați în risc de excluziune socială, asistenți maternali, reprezentanți ai instituțiilor locale și centrale cu competențe în domeniul protecției copilului, parlamentari USR, au tras concluzia că locul fiecărui copil orfan sau abandonat este într-o famile, nu într-un centru de ocrotire minori. Argumente, drama tinerilor prezenți la dezbatere :
  • Alex, 21 de ani, a părăsit centrul de plasament cu un picior amputat, repetent în clasa a V-a, cu un copil în cârcă și un dosar penal. La proces, nu l-a apărat nimeni. O Sentință judecătorească și un sistem ostil l-au trimis după gratii. Astăzi, Alex acuză sistemul care i-a distrus copilăria și viitorul, sistem care l-a trimis și pe fiul lui tot în sistemul de protecţie specială a copiilor abandonați.
  • Valentin, cu un picior și o mână amputate de la vârsta de 6 luni, este condamnat definitiv la o viață fără familie, deși familia era unica lui șansă la o viață fără griji.
  • Teo, un tânăr cu dizabilități de vedere, se află tot în sistem, de data aceasta ca adult asistat social. Acuză și el sistemul care l-a ignorat și neglijat timp de 18 ani. Niciodată nu a fost liber la adopție, deși în certificatul lui de naștere sunt doar liniuțe în rubrica numele și prenumele mamei și al tatălui.
  • Ștefan, la vârsta de 45 de ani se află tot în Centrul social pentru persoane fără adăpost, umilit și nebăgat în seamă, târându-și greu picioarele, sprijinit de un baston. Povestea acestor tineri este povestea zecilor de mii de copii abanonați care ies din sistem săraci și deprimați, condamnați definitiv la sărăcie și o viață de coșmar.

România are cel mai mare număr de copii abandonați de pe întreg continentul european, peste 50.000, dintre care, doar 5.975 sunt liberi la adopție. Șansa acestor copii la o familie de adopție este spre ZERO atâta timp cât sunt atestate doar jumătate din numărul copiilor adoptabili, adică 3.047 de familii, iar adopția internațională rămâne blocată din februarie 2004.
Sperăm ca propunerile făcute în timpul dezbaterii, înaintate Prefecturii Brașov, Consiliului Județean Brașov, Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, să fie luate în considerație.

Propuneri

Galerie foto
04 Noiembrie 2022
Petiție adresată Doamnei Ministru Gabriela FireaDownload petiție

 
 

Catharsis, transparență și loialitate!
Monitorul Oficial al României, 13.07.2022
 
 

Gala Catharsis 25 de ani

 

Centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii


Școala părinților

 

Programe şi proiecte derulate

  bullet   în anul 2022
  bullet   în anul 2021
  bullet   în anul 2020
  bullet   în anul 2019
  bullet   în anul 2018
  bullet   în anul 2017
  bullet   în anul 2016
  bullet   în anul 2015
  bullet   în anul 2014
  bullet   în anul 2013
  bullet   în anul 2012
  bullet   în anul 2008-2012
  bullet   în anul 2007
  bullet   în anul 2004-2006
  bullet   în anul 2002-2003
  bullet   în anul 2001-2002
  bullet   în anul 2001
  bullet   în anul 2000-2001
  bullet   în anul 1999
  bullet   în anul 1998
  bullet   în anul 1997
  bullet   în anul 1996
 
 

Programe și proiecte în derulare

 

Suntem acreditați pentru a furniza activități și servicii în domeniul adopției, după cum urmează:

  • Informarea persoanelor/familiilor care își exprimă intenția de a adopta, cu privire la documentația necesară, la demersurile și durata procedurii adopției interne.
  • Evaluarea persoanelor/familiilor care doresc să adopte, în vederea obținerii Atestatului de persoană/familie aptă să adopte un copil.
  • Cursuri de pregătire a adoptatorilor pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte. Cursul se desfășoară timp de trei săptămâni, în fiecare zi de sâmbătă între orele 10:00 – 14:00, la sediul Asociației Catharsis. Cursul este organizat în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Nu percepem taxe de participare.
  • Informarea și consilierea adoptatorilor cu privire la demersurile legale necesare dezvăluirii, în condițiile legii, a identității părinților firești ai copilului și după caz, necesare contactării acestora și/sau a rudelor biologice de către copil.
  • Activități post adopție prevăzute de lege: informare și consiliere pentru părinți și copii, cursuri pentru dezvoltarea capacităților parentale, grupuri de suport pentru părinți și copii, sprijinirea adoptatorilor în vederea informării copilului cu privire la adopția.
  • Activități de informare și promovare a adopției.