BINE AŢI VENIT !Asociaţia Catharsis Braşov


este persoană juridică română de drept privat şi utilitate publică, fără scop patrimonial. A fost înfiinţată în data de 17 ianuarie 1996 conform legislaţiei în vigoare: Legea nr. 21/1924, Decretul nr. 31/1954, Legea nr. 77/1994, prin bunăvoinţa a 26 membri fondatori, personalităţi de marcă ale lumii braşovene (şase psihologi, patru medici, patru profesori, doi asistenţi sociali, doi avocaţi, doi electronişti, doi studenţi, un antropolog, un sociolog, un artist plastic, un preot).
 
 

Misiunea Asociaţiei: O Românie fără orfani


respectarea si promovarea drepturilor copiluluibullet respectarea, promovarea şi apărarea drepturilor copilului;
 

respectareareducerea numarului de copii institutionalizatibullet reducerea numărului de copii instituţionalizaţi;

incurajarea alternativelor de tip familialbullet încurajarea alternativelor de tip familial, prin:
- reintegrarea copilului în familia naturală sau lărgită, acolo unde este posibil;
- plasament la asistent maternal profesionist;
- identificarea celor mai potrivite persoane/familii care doresc să adopte copii sau să ia minori în plasament;
 

integrarea sociala a tinerilorbullet integrarea socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie la împlinirea vârstei de 18 ani;

imbunatatirea standardelor de viata ale familiilor in dificultatebullet îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale copiilor cu nevoi speciale şi ale familiilor care se află în dificultate;
 

ameliorarea suferintelor copiilorbullet ameliorarea suferinţelor copiilor şi tinerilor bolnavi incurabil, stoparea evoluţiei bolii, acolo unde este posibil;

formarea gandirii pozitivebullet formarea gândirii pozitive şi a sentimentelor de solidaritate umană;
 

formarea si dezvoltarea unei retele de voluntaribullet formarea şi dezvoltarea unei reţele de voluntari dedicaţi;

initierea si dezvoltarea unor parteneriatebullet iniţierea şi dezvoltarea unor parteneriate interne şi externe care să asigure sustenabilitatea programelor şi implementarea proiectelor;
 

colaboraea cu institutiile si autoritatile publicebullet colaborarea cu instituţiile şi autorităţile publice, cu organismele nonguvernamentale, interne şi externe, care au competenţe în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei sociale.


Principiile care stau la baza activităţii:
Transparenţa, Egalitatea de şanse, Nediscriminarea, Corectitudinea, Sinceritatea.


Asociaţia Catharsis este acreditată de autorităţile locale şi centrale, conform legislaţiei în vigoare, pentru a furniza următoarele servicii sociale:

bullet Serviciu social specializat de suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate.

"ACŢIUNI DE URGENŢĂ ÎN VEDEREA REDUCERII EFECTELOR SITUAŢIILOR DE CRIZĂ"

bullet Serviciu social cu caracter primar privind activităţi şi servicii de consiliere pentru:

   bullet persoane sau familii care adoptă copii sau care iau minori în plasament;
   bullet tinere care poartă o sarcină nedorită;
   bullet copii/ tineri cu comportament deviant;

Toate serviciile furnizate sunt asigurate de o echipă interdisciplinară, profesionistă, fără a se percepe taxe.


Cheltuielile necesare derulării programelor şi implementării proiectelor au fost asigurate de parteneri externi din Italia, Irlanda, Franţa, Germania, Olanda, Cehia, SUA, Ungaria şi de sponsori din Braşov şi Bucureşti, persoane fizice şi juridice.
 
 

Catharsis - 20 de ani

 

Programe şi proiecte derulate

  bullet   în anul 2018
  bullet   în anul 2017
  bullet   în anul 2016
  bullet   în anul 2015
  bullet   în anul 2014
  bullet   în anul 2013
  bullet   în anul 2012
  bullet   în anul 2008-2012
  bullet   în anul 2007
  bullet   în anul 2004-2006
  bullet   în anul 2002-2003
  bullet   în anul 2001-2002
  bullet   în anul 2001
  bullet   în anul 2000-2001
  bullet   în anul 1999
  bullet   în anul 1998
  bullet   în anul 1997
  bullet   în anul 1996
 
 

Programe și proiecte în derulare