"Formarea formatorilor şi dezvoltarea unei reţele de asistenţi maternali profesionişti" (1998-2001)

Proiect pilot lansat în parteneriat cu Fundaţia "Hope Cottage" din Dallas - Texas care a asigurat trainingul (trei module) şi Direcţia pentru Protecţia Copilului din judeţele Braşov, Buzău, Covasna, Harghita, Ilfov, Prahova, care au asigurat cursanţii (asistenţi sociali şi psihologi).

Finalităţi:
Formarea primilor specialişti în domeniul asistenţei sociale şi a protecţiei drepturilor copilului;

Crearea primei reţele de asistenţi maternali profesionişti;

Înfiinţarea unor locuri de muncă pentru persoane disponibilizate, selectate, pregătite şi atestate
   pentru a deveni Asistent Maternal Profesionist;

Reducerea masivă a numărului de copii instituţionalizaţi (sute de copii au părăsit casele de copii,
   fiind luaţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti). Galerie foto

"Un cămin pentru fiecare copil"(1998-2012)

Program de interes naţional, care s-a adresat celor peste 80 de mii de copii abandonaţi în acea perioadă, în case de copii sau în diverse spitale. Respectarea dreptului constituţional al fiecărui copil la o familie a fost garantată de legislaţia română în vigoare, respectiv, Legea nr. 87/1998, în deplină concordanţă cu legislaţia internaţională, respectiv, Convenţia ONU şi Convenţia de la Haga, convenţii la care România este parte.

Asociaţia Catharsis a fost acreditată anual de către autorităţile locale şi centrale pentru a identifica cele mai potrivite persoane sau familii care doresc să adopte unul sau mai mulţi copii, conform legislaţiei în vigoare.
Programul de adopţie s-a derulat în parteneriat cu Comisia pentru Protecţia Drepturilor Copilului din judeţul în care îşi avea domiciliul copilul eligibil la adopţie, pe baza Repartiţiilor emise de Comitetul Român pentru Adopţii. Zeci de copii au avut şansa de a părăsi centrele de plasament, de a fi integraţi în familiile adoptive, de a-şi schimba destinul pentru totdeauna.

Monitorizarea, timp de 2 ani, a evoluţiei copiilor adoptaţi între anii 1998-2012 de familii din Braşov, Bucureşti, Brăila, Botoşani, Covasna, Constanţa, Dâmboviţa, dar şi a celor adoptaţi de familii de români stabiliţi în străinătate (Canada, Germania) sau de familii străine din Irlanda, Italia, Grecia, SUA, între anii 1998-2001, confirmă încă o dată rolul determinant al adopţiei în realizarea interesului superior al copilului abandonat, acela, de a creşte şi de a se dezvolta armonios, într-o familie, într-un mediu securizant. Între anii 1998 – 2001 au fost adoptaţi internaţional, prin intermediul Asociaţiei, numai acei copii, care, deşi aveau repartiţie guvernamentală pentru a fi adoptaţi, totuşi, nu au fost ceruţi niciodată în adopţie naţională de nicio familie de români, din cauza etniei, a vârstei sau a stării de sănătate (copii de etnie rromă, copii cu vârstă peste 6 ani, grupuri de câte 2, 3, 4 fraţi, copii cu malformaţii congenitale, copii bolnavi de hepatita B sau C, tuberculoză, epilepsie, autism, afecţiuni cardiace/oculare). Adopţia internaţională, garantând respectarea principiului "egalitatea de şanse şi nediscriminarea'' le-a oferit acestor copii unica şansă de a avea părinţi, familie, o copilărie fericită şi o viaţa în siguranţă. Mulţi dintre aceşti copii au venit în ţară, au vizitat casa de copii din care au plecat, şi-au căutat familia naturală, prietenii, persoanele de care îşi aminteau, înţelegând, abia acum, motivele pentru care au fost abandonaţi/adoptaţi. Adopţiile internaţionale au fost suspendate în octombrie 2001 şi blocate definitiv în februarie 2004.

În 6 decembrie 1998, Asociaţia Catharsis a organizat prima Serbare a copiilor adoptaţi de familii din Braşov şi Covasna. Evenimentul a avut un impact foarte puternic în comunitate. A crescut numărul familiilor şi persoanelor care doresc să adopte un copil şi în acelaşi timp, a crescut numărul copiilor dezinstituţionalizaţi şi integraţi în familiile adoptive.

Finalitate:
Rapoartele postadopţie, însoţite de fotografiile copiilor adoptaţi, sunt mărturii elocvente ale faptului că aceşti copii trăiesc, sunt fericiţi, se bucură de dragoste şi de ocrotire părintească, de îngrijiri şi de cure medicale speciale, sunt foarte bine integraţi social, cunosc motivele pentru care au fost abandonaţi şi ulterior, adoptaţi.
Periodic, cu ocazia serbării copiilor adoptaţi internaţional, acestor copii li se oferă posibilitatea de a se întâlni cu reprezentanţi ai autorităţilor române (asistenţi sociali, psihologi, jurişti, medici, judecători, jurnalişti, directori, preşedinţi de comisii, diplomaţi) reuşind astfel să menţină legătura cu ţara de origine.

Programul de adopţie naţională continuă.

Galerie foto

 
 

Catharsis, transparență și loialitate!
Monitorul Oficial al României, 13.07.2022
 
 

Gala Catharsis 25 de ani

 

Centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii


Școala părinților

 

Programe şi proiecte derulate

  bullet   în anul 2024
  bullet   în anul 2023
  bullet   în anul 2022
  bullet   în anul 2021
  bullet   în anul 2020
  bullet   în anul 2019
  bullet   în anul 2018
  bullet   în anul 2017
  bullet   în anul 2016
  bullet   în anul 2015
  bullet   în anul 2014
  bullet   în anul 2013
  bullet   în anul 2012
  bullet   în anul 2008-2012
  bullet   în anul 2007
  bullet   în anul 2004-2006
  bullet   în anul 2002-2003
  bullet   în anul 2001-2002
  bullet   în anul 2001
  bullet   în anul 2000-2001
  bullet   în anul 1999
  bullet   în anul 1998
  bullet   în anul 1997
  bullet   în anul 1996
 
 

Programe și proiecte în derulare

 

Suntem acreditați pentru a furniza activități și servicii în domeniul adopției, după cum urmează:

  • Informarea persoanelor/familiilor care își exprimă intenția de a adopta, cu privire la documentația necesară, la demersurile și durata procedurii adopției interne.
  • Evaluarea persoanelor/familiilor care doresc să adopte, în vederea obținerii Atestatului de persoană/familie aptă să adopte un copil.
  • Cursuri de pregătire a adoptatorilor pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte. Cursul se desfășoară timp de trei săptămâni, în fiecare zi de sâmbătă între orele 10:00 – 14:00, la sediul Asociației Catharsis. Cursul este organizat în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Nu percepem taxe de participare.
  • Informarea și consilierea adoptatorilor cu privire la demersurile legale necesare dezvăluirii, în condițiile legii, a identității părinților firești ai copilului și după caz, necesare contactării acestora și/sau a rudelor biologice de către copil.
  • Activități post adopție prevăzute de lege: informare și consiliere pentru părinți și copii, cursuri pentru dezvoltarea capacităților parentale, grupuri de suport pentru părinți și copii, sprijinirea adoptatorilor în vederea informării copilului cu privire la adopția.
  • Activități de informare și promovare a adopției.