26 ianuarie – 4 mai 1019, Școala părinților
Centru de Consiliere și Sprijin pentru părinți și copii

Oferim consiliere individuală și de grup în cadrul Centrului de Consiliere și Sprijin pentru părinți și copii.

Specificul grupului de consiliere constă în faptul că interacțiunea dintre participanți este folosită în scopul de a facilita schimbarea comportamentală. Participanții beneficiază de sprijin și ajutor din partea membrilor grupului dar oferă, în același timp, sprijin și ajutor.

Grupul de sprijin este utilizat ca o formă de intervenție socială care presupune participarea benevolă și organizată, într-un cadru structurat, a părinților la dezbaterea și identificarea unor soluții la probleme comune. Scopul utilizării acestei tehnici este de a se oferi reciproc informații, sfaturi, încurajare si sprijin emoțional. Scopul se poate reformula în funcție de caracteristicile membrilor grupului și de dinamica problemei pe care aceștia au consimțit sa o dezbată împreună.

Activitățile de grup, coordonate de doamna Maria Teherciu, psiholog clinician, permit experimentarea de noi comportamente și modalități de comunicare.

Moderatorul stimulează membrii grupului să-și împărtășească problemele cu alți membri ai grupului; să identifice posibilități de rezolvare a problemelor și să realizeze un schimb de informații și opinii despre problemele discutate.

Galerie foto

 
 

Centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii


Școala părinților

 

Programe şi proiecte derulate

  bullet   în anul 2019
  bullet   în anul 2018
  bullet   în anul 2017
  bullet   în anul 2016
  bullet   în anul 2015
  bullet   în anul 2014
  bullet   în anul 2013
  bullet   în anul 2012
  bullet   în anul 2008-2012
  bullet   în anul 2007
  bullet   în anul 2004-2006
  bullet   în anul 2002-2003
  bullet   în anul 2001-2002
  bullet   în anul 2001
  bullet   în anul 2000-2001
  bullet   în anul 1999
  bullet   în anul 1998
  bullet   în anul 1997
  bullet   în anul 1996
 
 

Programe și proiecte în derulare

 

Suntem acreditați pentru a furniza activități și servicii în domeniul adopției, după cum urmează:

  • Informarea persoanelor/familiilor care își exprimă intenția de a adopta, cu privire la documentația necesară, la demersurile și durata procedurii adopției interne.
  • Evaluarea persoanelor/familiilor care doresc să adopte, în vederea obținerii Atestatului de persoană/familie aptă să adopte un copil.
  • Cursuri de pregătire a adoptatorilor pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte. Cursul se desfășoară timp de trei săptămâni, în fiecare zi de sâmbătă între orele 10:00 – 14:00, la sediul Asociației Catharsis. Cursul este organizat în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Nu percepem taxe de participare.
  • Informarea și consilierea adoptatorilor cu privire la demersurile legale necesare dezvăluirii, în condițiile legii, a identității părinților firești ai copilului și după caz, necesare contactării acestora și/sau a rudelor biologice de către copil.
  • Activități post adopție prevăzute de lege: informare și consiliere pentru părinți și copii, cursuri pentru dezvoltarea capacităților parentale, grupuri de suport pentru părinți și copii, sprijinirea adoptatorilor în vederea informării copilului cu privire la adopția.
  • Activități de informare și promovare a adopției.