"Nu trebuie să vezi ca să ajungi departe"

Parteneriat public - privat (16.12.2008)

Încheierea parteneriatului public privat cu Consiliul Judeţean Braşov, conform căruia Asociaţia Catharsis asigură mangementul educaţional al Centrului de zi pentru copii nevăzători iar Consiliul Judeţean Braşov asigură cheltuielile necesare funcţionării Centrului

Aniversarea a 200 de ani de la naşterea lui Louis Braille, inventatorul alfabteului care îi poartă numele, împreuna cu Mihai Emineascu, a cărui operă a fost scrisa şi în alfabetul Braille (04.01.2009).

Galerie foto

Ziua Bastonului Alb: 15 octombrie (anual)Galerie foto

Curs modular postuniversitar
de formare si dezvoltare resurse umane
(ianuarie 2008, septembrie 2010, martie 2011)

Sponsor:
Apostolatul Nevazatorilor din Bolzano, Italia

Partener:

Inspectoratul Scolar Judetean Brasov

Galerie foto

Dotarea centrului de zi pentru copii nevăzători (2009-2012) cu:

un autoturism cu 9 locuri, marca Volkswagen, donat de Societatea "Microfinanţare pentru Europa Centrală şi de Est" reprezentată de Pieter Van Groos, cetăţean olandez şi Pier Paolo Dipaola, cetăţean francez;
bandă jogging pentru sala de sport şi mobilier pentru sala de recepţie, donate de SC Schaeffler
   Romania SRL;
6 calculatoare cu voce sintetică donate de Clubul Friendship Force din Sacramento, SUA;
3 calculatoare donate de Apostolatul Nevăzptorilor din Bolzano Ilatia;
15 ceasuri de mână şi termometre de corp (vorbitoare), donate de Apostolatul Nevăzătorilor din
         Bolzano, Italia;
15 telefoane mobile donate de Compania Vodafone, Braşov;
un computer donat de Organizatia Municipală de Femei Braşov (UNPR);
un laptop donat de Compania OMW Braşov.

Galerie foto

Integrarea copiilor nevăzători în învăţământul de masă
(an Şcolar 2010-2011)

Parteneri:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov
Şcoala Generală nr. 1 Braşov
Şcoala Generală nr. 14 Braşov

Galerie foto

"Tineri pentru tineri & Tineret în acţiune" (2008 2011)


Proiect dedicat tinerilor care au intrat în dificultate după părăsirea sistemului de protecţie specială
- susţinerea morală şi materială pentru obţinerea actelor de identitate, identificare medic de familie, continuarea studiilor, identificare adăpost, loc de muncă.

"Drepturile copilului sunt lege"

"Viitorul unui copil nu are preţ" proiect comunitar destinat prevenirii separarii copilului de
  familia sa (2008-2011)

Strategii de implementare:

„Adoptie” la distanţă (identificare de persoane fizice şi juridice altruiste din Romania, Italia şi SUA
     care vor asigura suport moral şi financiar familiilor nevoiaşe, tinerilor în dificultate).
campanie de strângere de fonduri şi obiecte de valoare ;
Gala de caritate - licitarea obiectelor donate (6 decembrie 2008);
daruri de la Moş Crăciun şi Iepuraş
aniversarea zilei de naştere

Parteneri:
Asociaţia Il Conventino Bergamo Italia
Fundaţia Îngeraşul meu Braşov
Fundatia Hearts Across Romania SUA
SC Schaeffler România SRL
Birou Notar Public Viorel Tudorache, Emil Drăguşin, Elena Bătrânu Braşov
GDF SUEZ Energy Romania - Filiala Braşov
Banca Comerciala Romana - Filiala Braşov
Banca Romana de Dezvoltare - Filiala Braşov
Asociaţia Un pas spre viitor Braşov
Mass-media locale
Restaurant Vesuvius Braşov

Galerie foto

Încurajarea adopţiei naţionale (2008-2011)

Aniversarea a 10 ani de la prima serbare a copiilor adoptaţi (06.12.2008)
Consilierea persoanelor şi familiilor care doresc să adopte copii sau să ia un minor în plasament.

Parteneri:
Direcţia pentru Protecţia Copilului Braşov, Covasna
Mass-media
Restaurant Vesuvius Braşov

Galerie foto

"Respectarea si garantarea drepturilor copilului"
   dezbateri publice (2008-2011)

Dezbateri publice: 18.07.2008; 03.04.2009; 03.07.2009; 15.04.2011.
Elaborarea Proiectului de modificare a Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adoptiei; trimiterea
    proiectului către Guvernul Romaniei, Oficiul Român pentru Adopţii, Autoritatea Natională pentru
    Protecţia Drepturilor Copilului, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Instituţia Preşedintelui
    României, preşedinţilor partidelor politice din guvernare dar şi din opoziţie (08.08.2009).

Parteneri:
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, Covasna, Alba, Dolj, Harghita,
   Mureş.
ONG-urile care au ca obiect de activitate apărarea drepturilor copilului
Universitatea Transilvania Braşov, Facultatea de Drept şi Sociologie - specializarea asistenţă
    socială;
Universitatea Spiru Haret Braşov, Facultatea de Psihopedagiogie
Consiliul Judeţean Braţov;
Prefectura Braşov.

Galerie foto

Campanie de strângere de semnături (01.06 - 30.08.2010)

Lansarea campaniei de strângere a unui număr de 100.000 de semnături de la cetăţenii români cu drept de vot, care sunt de acord cu redeschiderea adopţiilor internaţionale în Romania, 1 Iunie 2010;
Lansarea Petiţiei on-line privind dreptul la adopţie internaţională, 4 iunie 2010.

Parteneri:
ONG-uri locale, naţionale şi internaţionale, care au ca obiect de activitate apărarea drepturilor
    copilului:
      Asociaţia Pro Democraţia Braşov
      Asociaţia Samariteanul Milos Braşov
      Asociaţia de Servicii Sociale SCUT Braşov
      Asociaţia Un pas Spre Viitor Braşov
      Fundaţia pentru Copii Abandonaţi Braşov
      Fundaţia Ge-Ro Romania
      Fundaţia Rafael Codlea, Braşov
      Fundaţia Sunshine Romania Braşov
      Fundaţia Umanitară Adina Stiftelsen Dolj
      Asociaţia Viitorul Tinerilor Prahova
      Fundaţia Prietenii Copiilor Bucureşti
      Fundaţia Livada Târgu Mureş
      Asociaţia Pro Adoptie Cluj-Napoca
      Asociaţia Lunca Dunării Tulcea
      Asociaţia Biserica Baptistă Independentă "Biruinţa" Timiş
      Partida Romilor Pro Europa Bucure;ti
      Asociaţia "Amici Dell'Adozione" Italia
      Asociaţia "Amici dei Bambini" Italia
      Asociaţia Il Conventino Bergamo, Italia
Mass-media locale, centrale, internaţionale

Sponsori:
Asociatia Il Conventino Bergamo, Italia
Asociatia Oasi Dell'Accoglenza Fano, Italia
Fundatia Hearts Across Romania Dallas, Texas
Carla Deales & Pier Dipaola, Paris, Franţa
Melsheimer Eillene & Thomas Mathias, Dalas, SUA
Mariana & Nelu Achiriloaie, Dallas, SUA
Hellen & Mariano Nozzi, Pescara, Italia
Maria Chiera, Fano, Italia
Don Antonio, paroh, Zollino, Italia

Galerie foto

Sesizare Parlamentul României despre necosntituţionalitatea Legii Adopţiei

1 septembrie 2010, Asociaţia Catharsis, la propunerea deputatului Nicolae Păun, preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi probleme ale minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, a depus la Secretariatul Comisiei următoarele documente:

- proiectul de modificare a Legii nr.273/2004 cu privire la regimul juridic al adopţiei;
- tabele nominale cu semnături strănse de la cetăţenii români cu drept de vot care sunt de acord cu
   redeschiderea adopţiilor internaţionale în România;
- petiţia on-line privind dreptul la adopţie internaţională;
- comentariile on-line ale petiţiei;

- argumente şi motive
   - dramele trăite de copiii a căror procedură de adopţie internaţionala a fost blocată de
     Moratoriul impus în februarie 2004;
   - abuzurile emoţionale trăite de copii, prin scoaterea lor din familiile de asistent maternal şi
     reinstituţionalizare în centre de plasament, deşi ar putea fi adoptaţi de familiile din străinătate cu
     care menţin legături afective;
   - prezentarea unor adopţii internaţionale de succes, prin scrisori şi fotografii primite de la copii
     adoptaţi internaţional (cu malformaţii congenitale, boli grave, mai mulţi fraţi, de etnie romă, cu
     vârsta peste 6 ani);

Delegaţia Asociaţiei, formată din 2 tineri (22 şi respectiv 30 de ani), care au intrat în dificultate după ce au fost daţi afară din sistemul de asistenţă socială, un asistent maternal, asistentul social şi juristul asociatiei, un voluntar, a avut oportunitatea unui dialog social cu experţi şi consilieri parlamentari timp de 4 ore.

5 octombrie 2010, reprezentanţii Asociaţiei Catharsis au motivat şi au argumentat proiectul de modificare a legii adopţiei naţionale în faţa deputaţilor din Comisia pentru drepturile omului, culte şi probleme ale minorităţilor naţionale, au răspuns la întrebări şi au clarificat motivele pentru care au fost blocate adopţiile internaţionale, cât şi motivele pentru care trebuie redeschise adopţiile internaţionale.

Comisia ne-a solicitat armonizarea proiectului Asociaţiei Catharsis cu cel al Oficiului Român pentru Adopţii.

Octombrie 2010, Proiectul a fost completat cu propuneri făcute de DGASPC Alba, Braşov, Buzău, Covasna, Dolj, Harghita, Mureş în cadrul unei dezbateri publice, dar nu a fost armonizat cu proiectul ORA care a menţinut articolul contestat ca fiind neconstituţional şi discriminatoriu.

Februarie 2011, la solicitarea Comisiei, Asociaţia a motivat Proiectul de modificare a legii adopţiei cu articole şi paragrafe din Acte Internaţionale de drept privat care reglementeaza adopţia internaţională, desemnându-l pe deputatul Sergiu Andon pentru pregătirea unei Iniţiative legislative.

15 aprile 2011, împreună cu Consiliul Judeţean Braşov, Asociaţia a organizat o dezbatere publică pe tema "Drepturile copilului sunt lege" în care a amendat Proiectul Guvernului de modificare a legii adopţiei.

3 mai 2011, Asociaţia a trimis Comisiilor de specialitate din Senat amendamente la Proiectul Guvernului; unele au fost admise total, altele parţial.

27-29 mai 2011, Milano, Italia - Dialog social între experţi parlamentari români şi eurodeputatul italian Patrizia Toia.
Schimb de experienţă cu Asociaţiile: Amici dei Bambini, Amici delle Adozioni şi Il Conventino
Bergamo - Ziua Solidarităţii Internaţionale (monitorizarea copiilor adoptaţi în Italia).

27 iunie, Asociaţia a trimis o Scrisoare deschisă către preşedinţii Comisiilor din Senat şi Camera Deputaţilor sesizând faptul că Proiectul Guvernului, votat de Senat în 14 iunie, nu realizează interesul superior al copilului, dimpotrivă, discriminează copiii care nu sunt ceruţi în adoptie natională şi familiile de români şi străini cu domiciliul în state semnatare ale Convenţiei de la Haga.

1 Septembrie 2011, am solicitat Comisiei:
- respingerea Proiectului de lege trimis de Senat spre aprobare întrucat acesta încalcă Convenţiile
   internaţionale semnate de statul român (ONU, HAGA) şi menţine Moratoriul din februarie 2004;
- abrogarea Legii nr. 273/2004 care încalcă Legea nr.18/1990 prin care a fost ratificată Convenţia
   ONU cât şi Legea nr. 84/1994, prin care a fost ratificată Convenţia de la Haga;
- elaborarea unei noi legi a adopţiei pe baza Recomandărilor PE din 19 ianuarie 2011, a
   Memorandumului ORA din 12 octombrie 2009 (care propunea Guvernului redeschiderea
   adopţiilor internaţionale) şi a Proiectului Asociaţiei Catharsis.

21 septembrie 2011, Proiectul Asociatiei a fost dezbătut în şedinţa Comisiei pentru drepturile omului şi problemele minorităţilor naţionale. Remarcăm implicarea deputatului Mircea Lubanovici, care a promis cea mai bună lege a adopţiei din Europa.

Prezenţi la dezbatere: Bogdan Panait, Secretar de Stat (Director ORA) Elena Tudor - Director General Direcţia Generală Protecţia Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei sociale.Galerie foto

Asociatia Catharsis la ceas aniversar - 04 decembrie 2011


Cu ocazia împlinirii a 15 ani de activitate, Asociaţia Catharsis a invitat membrii fondatori, partenerii interni şi externi, sponsorii din ţară dar şi din străinătate, colaboratorii, voluntarii şi un foarte mare număr de beneficiari, la o petrecere de suflet. Amfitrionul evenimentului, Restaurantul Vesuvius Braşov, a oferit o cină în stil napoletan şi un tort aniversar pe gustul celor peste 250 de invitati.

Seara de duminică, 4 decembrie 2011, a însemnat pentru cei prezenţi la aniversarea Asociaţiei Catharsis o rememorare a felului în care au fost sprijiniţi emotional şi material cei fără sprijin, dar şi o ocazie oferită celor care s-au implicat în proiectele şi programele asociaţiei, de a se reîntâlni, de a schimba impresii şi de a face planuri de viitor.

Asociaţia a pregătit multe surprize atât celor mici cât şi celor mari. Pentru copii, a venit Moş Nicolae din Italia şi le-a umplut bratele cu de toate, inclusiv cu nuieluse...

Membrii fondatori, partenerii, sponsorii, colaboratorii, voluntarii, cei mai perseverenţi beneficiari şi amfitrionii evenimentului au primit Diplomă de Excelenţă.

Surpriza serii a constat în lansarea volumului "15 ani în sprijinul celor fără sprijin"- o carte de învăţătura şi iubire, dedicată Speranţei, Încrederii în Oameni, Credinţei în Cel Atotputernic.

Oaspeţii, mici şi mari, au trăit o seară de neuitat. S-au bucurat de un spectacol plin de lumină şi culoare, susţinut de artişti de la Opera Braşov, Studioul Muzical Gaudeamus Braşov, Ansamblul de balet al Centrului Cultural Reduta Braşov, actori ai Teatrului Particular Braşov. Spectacolul, regizat de Dorina Roman şi Marilena Guth a fost prezentat de actorii Dorina Roman şi Ovidiu Grădinaru.

Galerie foto

 
 

Catharsis, transparență și loialitate!
Monitorul Oficial al României, 13.07.2022
 
 

Gala Catharsis 25 de ani

 

Centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii


Școala părinților

 

Programe şi proiecte derulate

  bullet   în anul 2024
  bullet   în anul 2023
  bullet   în anul 2022
  bullet   în anul 2021
  bullet   în anul 2020
  bullet   în anul 2019
  bullet   în anul 2018
  bullet   în anul 2017
  bullet   în anul 2016
  bullet   în anul 2015
  bullet   în anul 2014
  bullet   în anul 2013
  bullet   în anul 2012
  bullet   în anul 2008-2012
  bullet   în anul 2007
  bullet   în anul 2004-2006
  bullet   în anul 2002-2003
  bullet   în anul 2001-2002
  bullet   în anul 2001
  bullet   în anul 2000-2001
  bullet   în anul 1999
  bullet   în anul 1998
  bullet   în anul 1997
  bullet   în anul 1996
 
 

Programe și proiecte în derulare

 

Suntem acreditați pentru a furniza activități și servicii în domeniul adopției, după cum urmează:

  • Informarea persoanelor/familiilor care își exprimă intenția de a adopta, cu privire la documentația necesară, la demersurile și durata procedurii adopției interne.
  • Evaluarea persoanelor/familiilor care doresc să adopte, în vederea obținerii Atestatului de persoană/familie aptă să adopte un copil.
  • Cursuri de pregătire a adoptatorilor pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte. Cursul se desfășoară timp de trei săptămâni, în fiecare zi de sâmbătă între orele 10:00 – 14:00, la sediul Asociației Catharsis. Cursul este organizat în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Nu percepem taxe de participare.
  • Informarea și consilierea adoptatorilor cu privire la demersurile legale necesare dezvăluirii, în condițiile legii, a identității părinților firești ai copilului și după caz, necesare contactării acestora și/sau a rudelor biologice de către copil.
  • Activități post adopție prevăzute de lege: informare și consiliere pentru părinți și copii, cursuri pentru dezvoltarea capacităților parentale, grupuri de suport pentru părinți și copii, sprijinirea adoptatorilor în vederea informării copilului cu privire la adopția.
  • Activități de informare și promovare a adopției.