Centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii1. Misiune

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru părinți și copii sprijină și asistă părinții/potențialii părinți pentru a face față dificultăților psihosociale care afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea competențelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa, și sprijină copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora.

2. Obiective

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru părinți și copii are următoarele obiective:

- Creșterea numărului de părinți care conștientizează nevoile copilului de a se dezvolta într-un mediu familial stabil din punct de vedere emoțional;
- Creșterea numărului de părinți care conștientizează factorii ce pun în pericol sănătatea, securitatea, dezvoltarea morală, educația și integrarea socială a copilului;
- Îmbunătățirea abilităților părinților în ceea ce privește îngrijirea și dezvoltarea copiilor;
- Sprijinirea familiilor/părinților prin dezvoltarea de rețele/grupuri de sprijin;
- Reducerea numărului de copii care ajung în instituții datorită unor dificultăți temporare prin care trec părinții acestora;
- Creșterea gradului de implicare a profesioniștilor din serviciile comunitare în depistarea precoce a riscurilor care determină separarea copilului de familia sa.

3. Beneficiari:

a) Părinți/familii extinse/familii substitutive care:

- necesită competențe/deprinderi de îngrijire a copiilor adaptate noilor principii psihopedagogice în domeniu,
- trăiesc în medii dezavantajate, unde se practică modele de îngrijire și creștere a copiilor care nu corespund sau sunt în contradicție cu modelele general acceptate în comunitate,
- constată existența/apariția unor probleme la nivelul familiei care afectează dezvoltarea normală/armonioasă a copilului sau favorizează manifestarea unor comportamente ale copiilor ce pun în pericol integrarea lor familială, socială, școlară, profesională.

b) Viitori părinți care doresc să se formeze înainte de nașterea sau adopția copiilor.
c) Copii care au probleme de dezvoltare și/sau dificultăți de integrare în familie, școală sau în colectivitatea în care trăiesc.
d) Familii care prezintă grad ridicat de separare a copiilor: familii fără locuință; familii cu venituri foarte mici care beneficiază de ajutoare sociale; familii în care un părinte sau ambii sunt șomeri; familii care și-au abandonat sau instituționalizat copiii; familii în care un părinte sau ambii sunt în închisoare; familii în care există persoane care suferă de boli psihice grave sau cronice; familii în care unul sau ambii părinți suferă de boli somatice grave sau cronice; familii în care există copii născuți din căsătorii diferite; familii monoparentale; familii în care se consuma alcool, droguri; familii în care unul sau ambii părinți au decedat; familii în care se practică prostituția; familii care resping mamele minore; familii în care unul sau ambii părinți sunt analfabeți; familii în care se practică violența, fuga de acasă; familii în care unul sau ambii părinți muncesc în străinătate; familii în care se practică cerșetoria; familii în divorț; familii în care unul sau mai mulți copii au abandonat școala; familii în care există copii cu frecvente probleme de sănătate sau cu probleme psihice; familii care au copii cu probleme de comportament; familii care neglijează igiena, sănătatea și educația copilului; familii în care există abuz fizic, emoțional și sexual.

4. Activități și servicii oferite

- consiliere în vederea prevenirii separării copiilor de părinții săi, consiliere în situație de criză, sprijin în vederea integrării sociale, activități de informare (socială, medicală, juridică), informare privind accesarea resurselor comunitare, asistență pentru obținerea prestațiilor, sprijin pentru identificare locuință, consiliere în vederea prevenirii tulburărilor afective și de comportament, organizare grupuri de sprijin pentru părinți, viitori părinți și viitori părinți adoptivi, sprijin și educație parentală.

Licență de funcționare
 
 

Catharsis, transparență și loialitate!
Monitorul Oficial al României, 13.07.2022
 
 

Gala Catharsis 25 de ani

 

Centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii


Școala părinților

 

Programe şi proiecte derulate

  bullet   în anul 2024
  bullet   în anul 2023
  bullet   în anul 2022
  bullet   în anul 2021
  bullet   în anul 2020
  bullet   în anul 2019
  bullet   în anul 2018
  bullet   în anul 2017
  bullet   în anul 2016
  bullet   în anul 2015
  bullet   în anul 2014
  bullet   în anul 2013
  bullet   în anul 2012
  bullet   în anul 2008-2012
  bullet   în anul 2007
  bullet   în anul 2004-2006
  bullet   în anul 2002-2003
  bullet   în anul 2001-2002
  bullet   în anul 2001
  bullet   în anul 2000-2001
  bullet   în anul 1999
  bullet   în anul 1998
  bullet   în anul 1997
  bullet   în anul 1996
 
 

Programe și proiecte în derulare

 

Suntem acreditați pentru a furniza activități și servicii în domeniul adopției, după cum urmează:

  • Informarea persoanelor/familiilor care își exprimă intenția de a adopta, cu privire la documentația necesară, la demersurile și durata procedurii adopției interne.
  • Evaluarea persoanelor/familiilor care doresc să adopte, în vederea obținerii Atestatului de persoană/familie aptă să adopte un copil.
  • Cursuri de pregătire a adoptatorilor pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte. Cursul se desfășoară timp de trei săptămâni, în fiecare zi de sâmbătă între orele 10:00 – 14:00, la sediul Asociației Catharsis. Cursul este organizat în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Nu percepem taxe de participare.
  • Informarea și consilierea adoptatorilor cu privire la demersurile legale necesare dezvăluirii, în condițiile legii, a identității părinților firești ai copilului și după caz, necesare contactării acestora și/sau a rudelor biologice de către copil.
  • Activități post adopție prevăzute de lege: informare și consiliere pentru părinți și copii, cursuri pentru dezvoltarea capacităților parentale, grupuri de suport pentru părinți și copii, sprijinirea adoptatorilor în vederea informării copilului cu privire la adopția.
  • Activități de informare și promovare a adopției.