Raportul anual de activitate al Asociației Catharsis Brașov pe anul 2019


Motto:
"Fiecare copil vine pe lume cu mesajul, că Dumnezeu nu este încă dezamăgit de oameni..." Rabindranath Tagore

2020, La mulți ani!
Aniversare "Catharsis 25 ani" – 5 decembrie 2020, Q Events Center Brașov
Retrospectivă, 17 ianuarie 1996 – prezent

ISTORICUL ASOCIAȚIEI
Asociația Catharsis Brașov a fost înfiinţată la data de 17 ianuarie 1996 în baza Legii nr. 21/1924, a Decretului nr. 31/1954 și a Legeii nr. 77/1994. Actul de constituire a Asociației Catharsis a fost semnat de 26 de personalități, elită brașoveană, printre care: șase psihologi, patru medici, patru profesori universitari, doi asistenţi sociali, doi avocaţi, doi electronişti, doi studenţi, un antropolog, un sociolog, un artist plastic și un preot. Cei 26 de membri fondatori au fost și primii voluntari ai asociației. Împreună am identifcat problemele cu care se confruntă comunitatea, printre care: sărăcia, lipsa de educație, numărul foarte mare al copiilor aflați în risc de abandon, numărul foarte mare de copii abandonați/instituționalizați în case de copii, numărul mare al tinerilor care, fiind dați afară din casele de copii, au devenit oamenii străzii. În același timp, în procesul de identificare a problemelor comunității, am constatat existența multor copii nevăzători, izolați, care nu frecventau nicio formă de învățământ, precum și copii cu boli incurabile. Problemele cu care se confruntau copiii și părinții lor, au devenit obiectivele de bază ale Asociației, programe și proiecte de interes comunitar și național.

1. PREVENIREA ABANDONULUI PRENATAL, FAMILIAL ȘI ȘCOLAR - program de interes național
1.1. CONTRACEPȚIE ȘI PLANNING FAMILIAL

Serviciile oferite în cadrul acestui program, consiliere psihologică şi medicală; instrumentarea tinerilor cu tehnici şi metode preventive pentru evitarea sarcinilor nedorite, a avortului și a abandonării copiilor nou-născuţi, au avut ca scop creşterea receptivităţii tinerilor faţă de conduitele preventive în sexualitate.

Peste 57 de tineri cu vârstă cuprinsă între 16-24 ani, studenţi şi elevi, au participat la cursurile organizate de asociaţie, pe teme de educaţie sexuală, sănătatea reproducerii, mijloace de contracepţie. Participanții la cursuri au primit materiale contraceptive.

Eficiența cursurilor se regăsește în salvarea unui număr mare de sarcini nedorite, monitorizarea sarcinii, asigurarea asistenței medicale de specialitate pe durata gravidanței și integrarea mamei și a nou-născutului în familia biologică. Mamele minore au fost susținute pentru continuarea studiilor școlare. Creșterea și îngrijirea copilului au fost monitorizate permanent.

Programul a fost susţinut financiar de Fundaţia americană "Hope Cottage" din Dallas, Texas.

1.2. ADOPȚIE LA DISTANȚĂ

Scopul acestui program a fost îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale copiilor aflați în risc de abandon familial și școlar, ale copiilor cu nevoi speciale și ale familiilor aflate în dificultate, risc de marginalizare. Acest program a fost susținut timp de 25 de ani de partenerii străini: Fundațiile Hope Cottage și Hearts Across Romania din Dallas SUA și Asociațiile Il Conventino și Oikos din Bergamo Italia. Cu susținerea partenerilor americani și italieni, am implementat programul "Adopție la distanță" – program susținut financiar de familii altruiste din America și Italia. Copiii aflați în evidențele Asociației, ca fiind în iminent pericol de abandon, au fost "adoptați la distanță", adică au crescut în familiile biologice, cu suport financiar asigurat lunar de către familiile din străinătate, până la finalizarea studiilor, unii ca elevi, alții ca studenți.

Copiii – beneficiari ai acestui program, peste 3000, nu s-au cunoscut niciodată cu binefăcătorii lor din America și Italia. În schimb, au fost vizitați acasă, periodic, de către reprezentanții ONG-urilor partenere, veniți la Brașov, ca voluntari. Cu ocazia Sărbătorilor de Paște și Crăciun, copiii trimiteau familiilor "adoptive" scrisori de mulțumire, fotografii cu familiile lor și justificarea sponsorizării. În timp, între copiii beneficiari și familiile binefăcătoare s-a dezvoltat o frumoasă relație de prietenie, o puternică legătură afectivă. În prezent, copiii beneficiari ai acestui program, deveniți adulți, mențin legătura cu familiile binefăcătoare pe rețelele de socializare. Programul continuă.

2. REDUCEREA NUMĂRULUI DE COPII INSTITUŢIONALIZAŢI a fost posibilă prin încurajarea alternativelor de tip familial: reintegrarea în familia naturală, plasament la asistent maternal profesionist sau familie de plasament, adopție.

2.1. FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA PRIMEI REȚELE DE ASISTENȚI MATERNALI PROFESIONIȘTI ÎN ROMÂNIA

 • Împreună cu partenerul american, Fundația Hope Cottage Dallas, am pus bazele proiectului de interes național "Foster family – asistent maternal profesionist".

  Se întâmpla în anul 1998, când politicile sociale erau eficiente și vizau interesul superior al copilului. În conformitate cu legislația în vigoare, copiii au fost încredințați familiei de asistent maternal profesionist pentru o perioadă de șase luni. În primele două luni, se încerca reintegrarea în familia biologică sau extinsă. Dacă acest lucru nu era posibil, în următoarele două luni se încerca identificarea unei familii de adopție națională. Dacă nu se putea identifica o familie de adopție națională, în următoarele două luni se încerca identificarea unei familii de adopție internațională, prin intermediul OPA - Organisme Private Acreditate în România. Copiii rămâneau foarte puțin timp în asistență maternală, evitându-se astfel formarea unei legături de atașament între copil și membrii familiei asistentului maternal. A fost o perioadă benefică pentru copiii abandonați, eligibili la adopție. Pe măsură ce creștea numărul copiilor adoptați național/internațional, scădea numărul copiilor instituționalizați și creștea în același timp, numărul copiilor care erau încredințați în familiile de asistent maternal profesionist. A fost cea mai benefică perioadă pentru copiii încredințați asistenților maternali.

  Pentru formarea unei rețele de asistenți maternali profesioniști, am încheiat parteneriate cu DGASPC Brașov, Buzău, Covasna, Harghita, Prahova și împreună am organizat primele două training-uri la Brașov. Participanții la training-uri au fost asistenți sociali și psihologi din cadrul DGASPC-urilor partenere, iar formatorii au fost specialiști americani - profesori universitari specializați în domeniul psihologiei și asistenței sociale, activiști sociali. Întorși la locul de muncă, participanții la training-ul româno-american au organizat campanii de selecție, recrutare și pregătire a primilor asistenți maternali la nivel local. Noi, Asociația Catharsis am organizat prima campanie de selecție a persoanelor care doreau să devină asistenți maternali. Am primit 300 de cereri, dintre care echipa de evaluare alcătuită din psihologi, asistenți sociali și juriști a selecționat doar 32 de persoane. Primii asistenți maternali din România au fost angajați de Asociația Catharsis Brașov: 16 la Brașov, 8 la Covasna și 8 la Miercurea Ciuc. Astfel, am reușit să implementăm pentru prima dată în România programul american "Foster family" și evident, am reușit la nivel național, să reducem considerabil numărul copiilor instituționalizați de când au venit pe lume.

  Păstrăm și astăzi relația cu primii asistenții maternali, cu copiii care le-au fost încredințați, o bună parte dintre ei, adoptați prin intermediul Asociației Catharsis în țară și în străinătate.

  Scopul proiectului a fost atins, dar începând din iunie 2004, când Legea adopției a fost schimbată peste noapte, am asistat neputincioși la blocarea copiilor în familiile asistenților maternali. Dacă până atunci, copiii rămâneau doar 6 luni în familia asistentului maternal, din ianuarie 2005, când a intrat în vigoare noua Lege a adopției, perioada încredințării copiilor la familiile de asistenți maternali s-a prelungit, în cele mai multe cazuri, până la împlinirea vârstei de 18 ani. Din acest motiv, a scăzut numărul copiilor adoptați și a crescut halucinant numărul copiilor abandonați. Și mai grav este faptul, că asistenții maternali au fost obligați să primească mai mulți copii de diferite vârste, cu un minim suport financiar, motiv pentru care unii au renunțat, alții s-au pensionat. Drept urmare, copiii au fost reinstituționalizați în centre de plasament.

  Serviciile sociale publice au intrat în incapacitatea gestionării situației create. Creșterea numărului de copii abandonați și reducerea numărului de asistenți maternali a determinat scoaterea copiilor care au împlinit vârsta de 7 ani, din familiile asistenților maternali și instituționalizarea lor în centre de plasament, ceea ce înseamnă abuz emoțional cu efecte nefaste pe toată viața, regres intelectual, traume psihice nevindecabile pentru acești copii. În loc să fie dați în adopție internațională, copiii au fost condamnați definitiv la o viață fără familie, rămânând până la vârsta de 18 ani în centre de plasament. După părăsirea sistemului, cei mai mulți, afectați psihic de frustrările și constrângerile din copilărie, traumatizați, se întorc în sistem, de data aceasta, ca adulți asistați social. Dezavantaj, statul român, obligat să le asigure existența pe toată viața.

  2.2. ADOPȚIA NAȚIONALĂ/INTERNAȚIONALĂ – proiect de interes național

  Pentru copiii abandonați, fără posibilitatea integrării în familia biologică, am inițiat programul de interes național "O familie pentru fiecare copil abandonat". Legislația în vigoare fiind favorabilă, am reușit să finalizăm dosarele de adopție ale copiilor repartizați Asociației Catharsis de către Comitetul Român pentru Adopții, oferind atât familii de adopție națională copiilor mai mici, cât și familii de adopție internațională, copiilor de etnie romă, cu dizabilități, cu probleme de sănătate, cărora medicii din România nu le dădeau nici măcar șansa la viață. Rapoartele de monitorizare ale copiilor adoptați, fie național, fie internațional, însoțite de fotografii cu copiii și părinții adoptatori, sunt o dovadă indubitabilă a faptului că adopția este unica șansă a acestor copii de a crește și de a se dezvolta într-o familie proprie și permanentă, a copiilor separați definitiv de părinți.

  Dacă în anul 2004, când a fost schimbată Legea adopției, numărul copiilor abandonați era de 44.000, în 2010, numărul acestora a crescut la 70.000. Scăderea bruscă a numărului de copii adoptați ne-a determinat să organizăm dezbateri publice pe tema "Legea adopției", în parteneriat cu DGASPC-urile din țară și ONG-urile acreditate pentru a desfășura activități în domeniul adopției. Concluziile desprinse au scos în evidență nevoia de modificare a articolelor care îngreunează adopția națională și fac imposibilă adopția internațională. Aceleași concluzii au stat la baza campaniei "Vrem o Românie fără orfani".

  2.3. CURSURI PENTRU ASUMARE ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ A ROLULUI DE PĂRINTE ADOPTIV

  De-a lungul anilor am identificat cele mai potrivite familii/persoane dornice să devină părinți, români din țară și străinătate. Specialiștii asociației le-au oferit informații despre procedura adopției. Persoanele care au dorit să obțină Atestatul de familie aptă să adopte un copil au depus dosarul cu actele necesare, au fost evaluați din punct de vedere social și psihologic, au participat la cursuri de pregătire pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte adoptiv și au primit Atestatul, după care, au fost înregistrați în Registrul Național pentru Adopții.

  În cadrul cursului, viitorii părinți au fost informații despre problematica copilului abandonat, motivele abandonului familial, drepturile și obligațiile adoptatului și adoptatorului, dezvăluirea adopției.

  Cursurile au fost organizate în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, fără a se percepe taxe. Ne mândrim cu numărul foarte mare al familiilor care ne-au solicitat sprijin pentru adopție, peste 1000 și evident, suntem mândri de numărul copiilor adoptați (peste 500). Am reușit să schimbăm destine și mentalități și ne bucurăm de faptul că în ultimii ani familiile atestate au acceptat să adopte de pe lista copiilor cu profil greu adoptabili. Misiunea Asociației de a schimba mentalitatea, s-a împlinit.

  Cursurile au fost susținute de Compania Schaeffler Romania, Campack SRL Brașov, SC Bamarec SRL Brașov, SC B&F Class Expert SRL Brașov.

  2.4. SCOALA PĂRINȚILOR este un program educațional oferit lunar părinților/familiilor care se confruntă cu probleme greu de gestionat.

  Programul se desfășoară în cadrul Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii aflați în evidențele Asociaţiei Catharsis Braşov. Beneficiarii programului sunt tinerele purtătoare de sarcină nedorită, părinții copiilor diagnosticați cu ADHD sau cu dificultăți de vedere și părinții adoptatori. Programul educațional este susținut financiar de SC Campack SRL Brașov, precum și de familiile Claudia & Viorel Tătuc - Bruxelles, Irma & Sergiu Lupșa - Germania, Elena Gros - Brașov, Bianca Bălteanu - Brașov, Roxana & Bogdan Morariu - Brașov, persoane fizice.

  3. INTEGRAREA TINERILOR DEZINSTITUȚIONALIZAȚI prin consiliere psihologică, juridică, sprijin pentru finalizarea cursurilor școlare, obținerea actelor de identitate, a unui certificat de calificare, pregătirea CV-urilor, identificarea unui loc de muncă, adăpost, medic de familie, burse școlare, donații (ochelari de vedere, îmbrăcăminte, încălțăminte, cărți, rucsacuri, alimente, produse de igienă personală).

  4. FORMAREA GÂNDIRII POZITIVE ŞI A SENTIMENTELOR DE SOLIDARITATE UMANĂ s-a realizat prin angrenarea beneficiarilor și a voluntarilor în elaborarea programelor și proiectelor, prin transparența activităților, prin iniţierea şi dezvoltarea unor parteneriate interne şi externe, prin colaborarea cu instituţiile şi autorităţile publice, cu ONG-urile interne şi internaționale, care sunt acreditate pentru a desfășura activități în domeniul protecției copilului abandonat şi al asistenţei sociale.

  5. VREM O ROMÂNIE FĂRĂ ORFANI – campanie pentru modificarea Legii adopției
  În cadrul campaniei lansate la data de 1 Iunie 2010, împreună cu echipe formate din tineri dezinstituționalizați și familii de asistenți maternali, am strâns peste 90.000 de semnături de la cetățenii români cu drept de vot, care și-au exprimat în scris acordul pentru modificarea Legii adopției. Tabelele cu semnături, însoțite de un proiect de modificare a Legii adopției, scrisori trimise de tineri adoptați internațional, argumente și motive, au fost prezentate Comisiei pentru Drepturile Omului din Camera Deputaților, la data de 1 septembrie 2010. Proiectul Asociației, agreat și îmbunătățit de specialiștii DGASPC-urilor și ai ONG-urilor românești care desfășoară activități în domeniul promovării și respectării drepturilor copilului, apreciat în dezbaterile publice organizate la Brașov în iunie 2010, ianuarie 2011, martie și noiembrie 2012, a atras atenția unui senator PNL din Brașov. Am organizat împreună, în aprilie 2013, prima dezbatere pe tema adopției în Parlament. Participanții la dezbatere au apreciat proiectul asociației și au propus organizarea unui grup de lucru pentru redactarea finală a proiectului și prezentarea acestuia într-o întâlnire la Brașov, programată pentru luna mai 2013. Proiectul, însușit de senatorul brașovean, a devenit prima inițiativă legislativă de modificare a Legii adopției. Întrucât, propunerea legislativă a fost respinsă de Guvern în septembrie 2013 și de Senat în noiembrie 2013, noi am luat-o de la capăt.

  În februarie 2014 am sesizat Guvernul, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice despre neconcordanța dintre Legea adopției și Convenția de la Haga, la care România este Stat Parte. În 20 noiembrie 2014 am organizat un meeting în Piața Victoriei și am înaintat, același proiect de lege, Ministerului Muncii.

  În martie 2015, am organizat o conferință internațională pe tema adopției, la Brașov, cu participarea a patru tineri adoptați internațional (America, Canada, Noua Zealandă) și tineri brașoveni dezinstituționalizați, în risc de excluziune socială. Concluziile au fost trimise autorităților centrale, Primului Ministru și Președintelui României.

  În aprilie 2016, am organizat al doilea miting în Piața Victoriei, la propunerea tinerilor dezinstituționalizați. Mediatizarea evenimentului a atras atenția Ministrului Muncii, aducându-l în mijlocul protestatarilor. I-am înmânat același proiect și legea a fost modificată imediat. De data aceasta, pentru prima dată, Legea adopției oferea o șansă copiilor cu profil greu adoptabili din cauza dizabilităților, etniei, vârstei. De atunci, până în prezent, mulți copii din această categorie au avut noroc de părinți adoptivi. Însă, pentru că și de data aceasta articolul privind adopția internațională a rămas neatins, am apelat la Grupul Parlamentar PSD Brașov, în aprilie 2018. Le-am prezentat același proiect, aceleași motivații și aceleași argumente. Au promis că se implică. Proiectul, preluat de Ministerul Muncii în mai 2018, a fost aprobat de Guvern în septembrie 2018 și aprobat în Senat în 28 noiembrie 2018. De atunci, se află în procedură parlamentară la Camera Deputaților. În ianuarie 2019, am sesizat Guvernul și Președintele Camerei Deputaților. Răspunsul nu a venit încă, motiv pentru care Campania continuă.

  Următoarea Dezbatere publică este programată pe data de 19 iunie 2020. De data aceasta, partenerii noștri fiind parlamentarii și europarlamentarii de Brașov, factori de decizie.

  Pentru eficiența acestei dezbateri, în data de 10 martie am depus, cu număr de înregistrare la sediul organizațiilor județene de partid, invitația, motivele și argumentele pentru care solicităm sprijin politic, ultimele date statistice furnizate de Ministerul Muncii, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, programul focus-grupurilor organizate la sediul Asociației Catharsis cu tinerii dezinstituționalizați, marginalizați, excluși social după părăsirea centrului de plasament. Întrucât, din cauza pandemiei de COVID-19, propunerea noastră adresată parlamentarilor, de a vizita copiii din centrele de plasament și de a participa la focus-grupurile organizate la sediul Asociației Catharsis, nu se mai poate concretiza, am decis să le trimitem parlamentarilor de Brașov, link-urile cu emisiuni realizate de televiziunile centrale cu și despre copii abandonați:

  "Vreau și eu părinții mei" – realizator Paula Herlo, ProTV https://stirileprotv.ro/campanii/vreau-si-eu-parintii-mei/astazi-la-stirile-protv-de-la-ora-19-00-cat-de-complicate-sunt-procedurile-de-adoptie-in-romania.html "Reportajele Telejurnalului" - realizator Camelia Csiki, TVR1 http://stiri.tvr.ro/#view "Pradă sistemului" și "Pierduți în sistem"- realizator Carmen Avram, Antena3. http://inpremiera.antena3.ro/reportaje/pierduti-in-sistem-259.html http://inpremiera.antena3.ro/reportaje/prada-sistemului-280.htm "Asta-i România" – realizator Sebastian Secan, Kanal D https://www.kanald.ro/dupa-o-adolescenta-de-cosmar-in-romania-viata-i-s-a-schimbat-cand-a-fost-adoptata-in-america-momentul-in-care-isi-revede-mama-dupa-12-ani-te-va-lasa-in-lacrimi-16794932

  6. SOCIALIZAREA, EDUCAREA ȘI PREGĂTIREA COPIILOR CU HANDICAP PENTRU INTEGRARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ

  6.1. ZÂMBEȘTE, SUNT LÂNGĂ TINE – proiect comunitar dedicat copiilor nevăzători, semivăzători și cu alte boli asociate.
  Cu susținere financiară oferită de General Electric Money Bank - Hannovra, Germania; General Electric Money Bank - Praga, Cehia; Nyrt Bank - Budapesta Ungaria, am reușit să construim un centru de zi pentru copii nevăzători, semivăzători și cu boli asociate, unic în România până în prezent. Centrul a fost construit în parteneriat cu Primăria Brașov, care ne-a oferit terenul pentru construcție.

  Evidențiem numărul impresionant al persoanelor fizice și juridice care s-au implicat în acest proiect de mare anvergură:

  Fundaţiile americane "Hope Cottage" şi "Hearts Across Romania" au susţinut cheltuielile pentru dotarea centrului cu mobilier.

  "Domus Flex" SRL România a donat saltele pentru dormitoare şi sala de gimnastică.

  "Schaeffler" România SRL a donat mocheta, aparate de radio player pentru toate sălile de clasă, aspiratoare, bandă jogging, mobilier pentru sala de recepţie, sprijin financiar pentru lecțiile de pictură .

  "Launie" SRL România a realizat şi a donat panouri cu "Scrierea în alfabetul Braille", pentru toate sălile de clasă.

  Vodafone Romania S.A. - sucursala Braşov a donat 10 telefoane mobile. Cluburile americane "Friendship Force International" din Dallas si Sacramento și Asociația Nevăzătorilor din Bolzano au donat 18 calculatoare cu voce sintetică.

  Asociaţiile italiene Il Conventino Bergamo, Oasi dell'Accoglienza Fano, Apostolatul Nevăzătorilor Bolzano, Asociaţia Nevăzătorilor Catania, Asociaţia Nevăzătorilor Lecce, Asociaţia Circolo Ghinelli Bologna, Asociaţia franceză Amitie au donat: 50 abecedare Braille; 50 tabliţe; 50 puntatoare; 50 kg hârtie pentru scris; 50 bastoane albe; 10 bastoane telescopice; 50 ceasuri de mână vorbitoare; 10 mingi sonore; 6 maşini dactilo-braille; 2 termometre de corp şi de cameră, vorbitoare; o tablă electrică de scris cu cariocă; 2 jocuri de şah; DVD-uri şi casete cu muzică pentru copii, poveşti în limba italiană despre copii nevăzători; jocuri pentru formarea şi dezvoltarea abilităţlor senzoriale; globul pământesc în relief.

  În parteneriat cu Universitatea Babeș Bolyai, Facultatea de Psihopedagogie specială și Asociația Nevăzătorilor Lecce, Italia am asigurat pregătirea și formarea angajaților, psihopedagogi, prin traininguri organizate la Brașov, Cluj-Napoca și Lecce, Italia. Cursurile au fost sponsorizate de Fundaţia olandeză "Forum" Amsterdam.

  Rezultatele obținute au fost pe măsura așteptărilor tuturor partenerilor care au investit în educația copiilor nevăzători. Copiii nevăzători care au frecventat centrul au avut șansa să iasă din monotonie și izolare, să socializeze, să își dezvolte capacitatea de orientare în spații interioare și exterioare, să învețe să scrie și să citească în alfabetul Braille, să navigheze pe internet folosind calculatorul cu voce sintetică, să participe la activități educative și recreative în centru, cât și în afara centrului, fiind permanent supravegheați și îndrumați de personal specializat. Amintim în acest context, cea mai emoționantă și mai complexă activitate extrașcolară. Este vorba despre o excursie oferită copiilor nevăzători, părinților și educatorilor de către partenerul nostru tradițional, Asociația Oasi dellAcoglienza Fano, Italia. Călătoria, participarea la activități internaționale, vizitarea Republicii San Marino și a orașului Budapesta, cazarea la hotel, baia în Marea Adriatică, interacțiunea cu copii de vârsta lor din Italia și din alte țări, rămân pentru copiii nevăzători cea mai frumoasă "aventură" din viața lor.

  Toți copiii care au frecventat Centrul de zi au fost integrați în învățământul de masă. În prezent, unul este student Anul II la Universitatea Transilvania Brașov, Facultatea de Psihologie. Altul este elev în clasa a XI-a la Seminarul Teologic Brașov. Doi sunt elevi în clasa a X-a de liceu (Brașov și Zărnești). Unii au absolvit 10 clase în cadrul Programului "A doua șansă" și fiecare frecventează școala din cartier. Obiectivele pentru care a fost creat centrul au fost atinse grație parteneriatului public-privat cu Consiliul Județean Brașov, care a asigurat cheltuielile necesare funcționării centrului.

  6.2. CENTRU PILOT DE RECUPERARE, SOCIALIZARE ȘI EDUCARE A COPIILOR CU HANDICAP SEVER, INSTITUȚIONALIZAȚI

  În parteneriat cu Fundația Sunshine Romania din Irlanda și Asociația SPAI din Italia, am achiziționat un imobil cu curte și grădină și l-am transformat într-un centru modern de recuperare, socializare și educare a copiilor cu handicap neuromotor. În parteneriat cu DGASPC Brașov am reușit să externăm copiii cu handicap neuromotor sever, dar cu potențial de recuperare, din mai multe centre de plasament. De la darea în folosință a acestui centru, 2001, până în prezent, am reușit să salvăm zeci de copii condamnați la pieire. Unii dintre acești copii sunt în prezent elevi la școli de prestigiu, alții deja lucrează.

  PROGRAME ÎN DERULARE

  „Vrem o Românie fără orfani" – campanie pentru schimbarea Legii adopției din temelii; încurajarea adopției naționale și internaționale.

  „Școala părinților" – programe educaționale oferite familiilor aflate în dificultate, în scopul prevenirii abandonului prenatal, familial și școlar.

  „Valentin" – proiect umanitar.

  Încheierea de parteneriate public–private și identificarea de noi sponsori – garanția sustenabilității programelor și proiectelor în derulare.

  Aniversarea a 25 de ani de activitate a Asociației Catharsis.
  18.01 - 01.02.2020 - Curs pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte

  Cursul, organizat în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brașov, s-a desfășurat în perioada 18 ianuarie - 1 februarie 2020, în trei sesiuni, timp de trei săptămâni, în fiecare zi de sâmbătă, între orele 10:00 - 14:00.
  Participanții, zece familii de brașoveni, au avut șansa de a cunoaște în detaliu fiecare pas al procesului de adopție, motivele abandonului familial, problematica cu care se confruntă fiecare copil, drepturile copiilor adoptați și îndatoririle părinților adoptivi. Viitorii părinți adoptivi au învățat cum să gestioneze emoțiile, modalități de abordare a copilului adoptat, de facilitare a integrării copilului în noul mediu familial.
  Cele trei sesiuni au fost susținute de specialiști acreditați: Ioana Lepădatu - Doctor în psihologie, Maria Teherciu Vlădăreanu - psiholog clinician, Caty Roos - psiholog și mamă adoptivă, Silvia Tișcă - asistent social. În plus, în cadrul fiecărei sesiuni, au fost invitate familii care au adoptat și asistenți maternali, care au împărtășit viitorilor părinți cele mai semnificative momente din experiențele lor și împreună, "ne-am jucat" rolul preferat, în procedura de adopție.
  La finalul fiecărui curs, asistentul social întocmește o fișă de observație pentru fiecare familie, document care confirmă prezența la curs, modul de relaționare în cuplu, dar și cu ceilalți participanți la curs, gradul de implicare în identificarea celor mai potrivite soluții, frecvența interacțiunilor cu formatorul și cu ceilalți participanți. Fișele, însoțite de tabelul cu prezența familiilor și câteva fotografii făcute în cadrul fiecărei sesiuni, vor fi prezentate Biroului de Adopții din cadrul DGASPC Brașov, în vederea completării dosarului de adopție al fiecărei familii.

  Galerie foto
  03.02 - 03.03.2020 - "Valentin" - proiect umanitar

  La doar 30 de zile de la achiziționarea noului dispozitiv medical (15 decembrie 2019), cea mai performantă proteză de coapsă de pe piața europeană (55.000 euro), Valentin si-a îmbunătățit considerabil mersul. Primul pas al Proiectului care-i poartă numele a fost realizat. În prezent, Valentin participă la sesiuni săptămânale de kinetoterapie. În februarie 2020 este programat la OrtoProfil Tg. Mureș pentru monitorizare, iar în 3 martie este programat pentru operația estetică și implant de păr. Sperăm, că acest al doilea pas din Proiectul umanitar "Valentin", să contribuie la împlinirea celui mai măreț vis... înfrumusețarea chipului...
  Cât privește al treilea pas din Proiectul "Valentin" - protezarea brațului amputat, continuăm campania pentru strângere de fonduri necesare achiziționării protezei. Mai avem nevoie de 20.000 de euro pentru a asigura costul integral - 87.000 euro (67.000 euro fiind deja donați de Cardiff Assurences Risques Divers Paris, Sucursala București).

  Galerie foto
 •  
   

  Centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii


  Școala părinților

   

  Programe şi proiecte derulate

    bullet   în anul 2020
    bullet   în anul 2019
    bullet   în anul 2018
    bullet   în anul 2017
    bullet   în anul 2016
    bullet   în anul 2015
    bullet   în anul 2014
    bullet   în anul 2013
    bullet   în anul 2012
    bullet   în anul 2008-2012
    bullet   în anul 2007
    bullet   în anul 2004-2006
    bullet   în anul 2002-2003
    bullet   în anul 2001-2002
    bullet   în anul 2001
    bullet   în anul 2000-2001
    bullet   în anul 1999
    bullet   în anul 1998
    bullet   în anul 1997
    bullet   în anul 1996
   
   

  Programe și proiecte în derulare

   

  Suntem acreditați pentru a furniza activități și servicii în domeniul adopției, după cum urmează:

  • Informarea persoanelor/familiilor care își exprimă intenția de a adopta, cu privire la documentația necesară, la demersurile și durata procedurii adopției interne.
  • Evaluarea persoanelor/familiilor care doresc să adopte, în vederea obținerii Atestatului de persoană/familie aptă să adopte un copil.
  • Cursuri de pregătire a adoptatorilor pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte. Cursul se desfășoară timp de trei săptămâni, în fiecare zi de sâmbătă între orele 10:00 – 14:00, la sediul Asociației Catharsis. Cursul este organizat în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Nu percepem taxe de participare.
  • Informarea și consilierea adoptatorilor cu privire la demersurile legale necesare dezvăluirii, în condițiile legii, a identității părinților firești ai copilului și după caz, necesare contactării acestora și/sau a rudelor biologice de către copil.
  • Activități post adopție prevăzute de lege: informare și consiliere pentru părinți și copii, cursuri pentru dezvoltarea capacităților parentale, grupuri de suport pentru părinți și copii, sprijinirea adoptatorilor în vederea informării copilului cu privire la adopția.
  • Activități de informare și promovare a adopției.